Thứ tư ngày 20 tháng 4 năm 2011, lúc 17:45

Hỡi con gái của Cha, đức tin của con vẫn còn đang tiếp tục bị thử thách từng giờ trong ngày khi con đang bị gây áp lực bởi các tác nhân bên ngoài muốn con từ bỏ những Thông Điệp này. Thử thách này sẽ luôn luôn xảy đến với con. Đây là thời gian để con làm quen với nỗi đau khổ này.

Giờ đây, hơn lúc nào hết, con có thể khẳng định lại, rằng những Thông Điệp này đích thực là đến từ Cha, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của Nhân loại, Chúa Giêsu Kitô.

Điều làm cho Cha buồn là khi Cha nhìn thấy những tín hữu, cách riêng, bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tên lừa dối mà gạt bỏ Lời Cực Thánh của Cha khi Lời còn đang được trình bày cho thế giới một cách tỏ tường. 

Hỡi con gái, giờ đây con còn có nhiều khả năng hơn để phớt lờ tất cả tiếng nói của những người vốn tuyên bố rằng họ đang nói với uy quyền được Thiên Chúa ban cho họ. Nhiều ngôn sứ giả đang có mặt trên thế giới ngày nay và họ không phải là những người đến từ Thiên Chúa như họ tuyên bố.

Hãy chỉ lắng nghe Tiếng nói của Cha mà thôi như Cha đã nói với con trước đây. Con không cần phải có sự chấp thuận của những người khác để tiếp tục Sứ Vụ Thánh Thiêng này.

Cuối cùng thì những tập sách về những Thông Điệp Thánh Thiêng này sẽ được mọi người nhìn nhận đích thực là sự thật. Con không bao giờ được phép để cho mình bị cám dỗ bởi những kẻ đưa thông tin sai lạc rằng những Thông Điệp này không được Thiên Chúa truyền đạt cho con vì họ nói không đúng.

Hãy ngăn chặn những điều dối trá tấn công lỗ tai con bởi tên lừa dối là Satan. Hỡi con gái của Cha, chính Satan muốn con ngừng Sứ Vụ này lại và hắn sẽ làm mọi cách để ngăn cản con. 

Con gái yêu dấu của Cha, giờ đây con hãy trỗi dậy và nói bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần được ban tặng cho con. Như Cha đã nói, con là sứ giả đã được tuyển chọn để công bố những Thông Điệp quan trọng nhất cho nhân loại trong thời buổi này.

Con làm cho Cha vui biết bao bởi sức mạnh và lòng can đảm mà con đã tỏ ra khi con đương đầu với những cuộc tấn công dưới tay Satan. Mặc dầu vậy, hãy nhớ rằng con phải đón nhận Sứ Vụ này với lòng khiêm nhường mà Cha mong đợi nơi con.

Giờ đây hãy đón nhận Cha vào trong tâm hồn con mọi ngày để Cha ban cho con dồi dào những ân sủng. Cha yêu thương con, hỡi con gái của Cha. Thiên Đàng vui mừng bởi sự nhanh chóng của con trong việc đáp lại Thánh Ý Cực Thánh của Cha.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô