Chúa Nhật ngày 22 tháng 4 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhân loại phải biết rằng thời điểm Ta tỏ mình ra cho một thế giới vô tín, không còn xa nữa.

Tất cả con cái Thiên Chúa, những tín hữu nhiệt thành, giờ đây vì lòng trung thành của họ đối với Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của họ, phải giúp Ta chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Quá nhiều thời gian đã được ban cho các con để lôi kéo các linh hồn về với Thánh Tâm Ta.

Điều này rất quan trọng, vì nếu không có thời gian này thì rất ít linh hồn được bước vào Địa Đàng Mới của Ta.

Ta khẩn thiết kêu gọi tất cả những ai nhân Danh Ta rao giảng Sự Thật trong Giáo huấn của Ta khắp nơi trên toàn thế giới, các con hãy để Ta dẫn dắt các con.

Trước hết hãy rao giảng những Giáo Huấn đơn sơ của Ta.

Tình yêu thương dành cho người thân cận là điều phải có nơi những ai nói rằng họ là những tín hữu của Ta.

Chỉ cần nói về Cuộc Quang Lâm của Ta.

Bất cứ ai phản đối các con, thì hãy nhắc lại cho họ biết rằng Lời hứa của Ta trở lại trong Vinh Quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, sẽ được hoàn tất trong thế hệ này.

Thần Khí của Ta sẽ tuôn đổ trên linh hồn những ai mà các con truyền đạt Lời Chí Thánh của Ta cho họ.

Tuy nhiên trước tiên các con phải cầu xin Ta ban cho các con Ân Sủng đặc biệt này. Trước khi Ta sai các con đi thực thi Sứ Vụ hết sức Thánh Thiêng này, Ta mời gọi các con cầu xin Ta ban cho các con Ân Sủng bằng việc đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện 48 dưới đây: Xin Ơn để rao giảng về Cuộc Quang Lâm của Chúa Kitô

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con Ân Sủng để rao giảng Lời Chí Thánh của Chúa cho toàn thể nhân loại, để nhiều linh hồn được cứu rỗi.

Xin tuôn đổ Thần Khí Chúa xuống trên con, tôi tớ thấp hèn của Chúa, để Lời Chúa được lắng nghe và đón nhận, nhất là bởi những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Xin giúp con luôn tôn vinh Thánh Ý Chúa và không bao giờ khinh miệt hoặc lên án những ai khước từ Bàn Tay Thương Xót của Chúa. Amen.

Giờ đây, hỡi đạo binh của Ta, hãy dấn thân vì các con được trang bị một thứ áo giáp cần thiết để hoán cải nhân loại.

Các con sẽ bị nhạo báng, bị khinh miệt và bị thử thách trong Sứ Vụ của các con.

Hãy biết rằng khi những điều ấy xảy ra, thì các con thực sự là con cái Thiên Chúa.

Đừng sợ hãi vì Ta sẽ ban sức mạnh cho các con để các con vượt thắng những trở ngại.

Ta sẽ dẫn dắt các con trên mọi nẻo đường. Hãy dấn thân trong bình an và tình yêu thương.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth