Thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2011, lúc 23:00

Con gái yêu dấu của Ta, Ta đã ban cho con ân sủng tràn đầy để giúp con mạnh mẽ hơn nữa trong Sứ Vụ này bằng cách ban cho con thêm lòng tín thác.

Hỡi con cái của Ta, việc tín thác là điều rất quan trọng. Vì việc tín thác mang lại niềm vui cho Thánh Tâm Ta khi Ta cảm nhận tình yêu của các con dành cho Ta. Tuy nhiên, chỉ khi các con thật sự tín thác vào Ta và dâng tất cả nỗi lo âu của các con cho Ta, khi đó Ta mới có thể chăm sóc cho các con, để các con có thể cảm thấy thật sự bình an.

Biết bao nhiêu con cái của Ta cầu nguyện theo ý riêng. Ta lắng nghe từng lời một. Nhưng khi cầu nguyện với Ta để xin những điều rất quan trọng cho các con, các con phải loại bỏ sự sợ hãi của mình. Sợ hãi không đến từ Ta. Nó đến từ Satan, hắn dùng nỗi sợ hãi như một mưu kế để gây đau khổ cho các con. Các con không biết điều này sao? Khi các con sợ hãi một điều gì thì các con cảm thấy có một sự kìm kẹp đối với cuộc sống của các con, các con càng sợ hãi thì vấn đề càng trở nên nhức nhối. Chỉ khi nào các con dừng lại và thưa với Ta rằng :

“Lạy Chúa Giêsu, con xin trao cho Chúa tất cả những lo lắng của con trong Sứ Vụ này với lòng tín thác rằng vấn đề này giờ đây là của Chúa để giải quyết thể theo Thánh Ý Chúa.” thì khi đó tâm hồn các con mới được bình an. Hỡi con cái của Ta, đây là những gì Ta muốn nói về việc tín thác.

Tín thác vào Ta có nghĩa là các con thể hiện một lòng tin tuyệt đối. Hãy tín thác vào Ta. Ta đã chết vì tội lỗi của các con – cho từng người trong các con đang sống hôm nay, thậm chí ở ngay thời đại này. Tạo sao các con lại không tín thác vào Ta?

Ta yêu thương các con cách riêng, không giống như bất kỳ một thụ tạo nào khác trên trái đất này. Không một ai có thể yêu các con giống như Ta. Các con hãy luôn ghi nhớ điều này.

Hãy dấn thân trong bình an và tình yêu thương. Ta ở bên cạnh các con suốt ngày chỉ để chờ nghe lời khẩn cầu của các con.

Người bạn và là Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Vua của Lòng Thương Xót

Chúa Giêsu Kitô