Thứ tư ngày 13 tháng 7 năm 2011, lúc 16:15

Con gái yêu dấu của Cha, khi con quay lưng lại với Cha thì con sẽ cảm thấy khó tìm lại Cha một lần nữa. Cha nhận thấy con tin rằng Cha đưa ra những đòi hỏi thật khó khăn nơi con, nhưng Lời Cha, cần phải được truyền đạt cho thế giới, quả thật quá cấp bách đến nỗi con phải tuân theo lệnh truyền của Cha. Con gái của Cha, con hãy nhớ rằng con đã dâng ý riêng của con cho Cha, đó là một của lễ tuyệt vời. Để tôn vinh sự dâng hiến này không phải là chuyện dễ dàng đối với con bởi vì xét cho cùng thì con chỉ là con người mà thôi. Giờ đây Cha mời gọi con một lần nữa là hãy lắng nghe lời mời gọi của Cha và dành nhiều thời gian cho sự đồng hành với Cha. Cha cần con cảm nhận Tình Yêu của Cha, không chỉ là Tình Yêu Cha dành cho con, mà là Tình Yêu mà Cha dành cho từng người con của Cha trên trái đất này.

Cha muốn các tín hữu của Cha truyền bá Lời bình an và hiệp nhất của Cha khắp nơi trên thế giới. Họ phải tự nguyện nhắc nhở mọi người khắp nơi về sự cần thiết phải quảng bá những Thông Điệp Tình Yêu của Cha. Hãy mời gọi các ca sĩ, các phương tiện truyền thông, các nhân vật hoặc bất cứ ai được người khác lắng nghe và tôn trọng tiếng nói của họ, để người ta nghe được lời nài xin của Cha. Hãy đón lấy Chén Tình Yêu của Cha. Hãy uống Chén này vì nó sẽ mang lại cho các con ơn cứu rỗi mà các con khao khát không chỉ trong thế giới này mà còn cho đời sau nữa. Hãy chia sẻ Chén này với những anh chị em tín hữu của các con.

Thực hiện điều này bằng cách nào là tùy ở các con vì những ai đáp lại lời mời gọi của Cha sẽ nhận được Tặng Ân của những ân sủng cần thiết để thực thi Sứ Vụ Rất Thánh Thiêng này. Các con nên nhớ rằng giờ đây càng có thêm nhiều người trong các con trỗi dậy để truyền bá Lời Chí Thánh của Cha và nói với mọi người về Sự Thật thì sẽ càng dễ dàng cho con cái Cha vượt qua Cuộc Đại Trừng Phạt cũng như cuộc bách hại được sắp đặt bởi tổ chức Trật Tự Thế Giới Mới.

Thông Điệp của Cha dành cho nhân loại phải được lắng nghe, đánh giá và phải hành động để nhắc nhở tất cả mọi người rằng họ phải mở tâm trí mình ra để đón nhận sự Hiện Hữu của Thiên Chúa Cha Toàn Năng, Đấng Thánh, Đấng Toàn Năng vì khi họ thực hiện điều này thì bình an sẽ lại ngự trị một lần nữa.

Vì Hiến Tế mà Cha đã thực hiện cho tất cả các con qua cái chết của Cha trên Thập Giá, các con hãy lắng nghe lời mời gọi của Cha và hãy làm bất cứ điều gì các con có thể, để mọi người mà các con biết đến, hiểu ra rằng, Cha đang thông truyền cho thế giới giống hệt như Chúa Cha đã thực hiện qua các ngôn sứ trước khi Cha đến trên trái đất này khi xưa. Hãy mạnh mẽ. Hãy can đảm lên. Hãy cầu nguyện với Cha để được dẫn dắt trong cuộc thập tự chinh của các con nhân danh Cha và Chúa Cha Hằng Hữu.

Chúa Giêsu Kitô

Vua của nhân loại

Đấng Cứu Thế và là Đấng Cứu Chuộc

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth