Thứ bảy ngày 16 tháng 7 năm 2011, lúc 23:00

Con gái yêu dấu của Cha, khi các linh hồn đang lầm lạc thì ở bên ngoài họ dường như đầy niềm vui và đang có một cuộc sống trọn vẹn. Tuy nhiên, họ có thể bị hư mất đối với Cha và điều này làm Cha đau buồn biết bao. Rất nhiều người trong thế giới này đang quanh quẩn với cuộc sống thường ngày của họ với rất nhiều điều cần làm, họ quá bận rộn đến nỗi quên mất rằng trái đất này được làm bằng đất sét, rằng thời gian dành cho nơi này quả rất ngắn ngủi, rằng tất cả những của cải riêng tư cuối cùng cũng sẽ biến thành hư không, rằng mọi người khi chết sẽ trở về cát bụi, tuy nhiên, linh hồn của họ vẫn sống và sẽ bất diệt. Linh hồn sẽ tiếp tục tồn tại muôn đời.

Giờ đây Cha đang nói với các con, con cái của Cha, rằng hãy quy tụ gia đình và bạn bè của các con thành một gia đình gần gũi với Thánh Tâm Cha vì khi các con thực hiện được điều này, các con sẽ vui hưởng Địa Đàng Mới trên trái đất trong 1.000 năm mà vẫn được hiệp nhất. Đây là lời hứa của Cha với tất cả các con. Hãy sống cuộc đời của các con một cách có trách nhiệm. Hãy luôn đặt gia đình các con trên hết mọi thứ trên trái đất này. Hãy luôn đặt niềm tín thác của các con vào Cha.

Hãy mang gia đình của các con đến với Cha. Nếu họ không sẵn sàng thì hãy cầu nguyện với Cha và Cha sẽ ban cho họ sự thúc đẩy mà họ cần. Cha sẽ luôn luôn nhận lời cầu nguyện để cứu lấy các linh hồn.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth