Thứ ba ngày 28 tháng 6 năm 2011, lúc 19:30

Con gái yêu dấu của Cha, những rào cản đang chồng chất ngày càng cao hơn mà con phải vượt qua khi con phải chịu đau khổ vì Cha. Những nỗ lực của tên lừa dối nhằm lôi kéo con ra khỏi Sứ Vụ này chưa bao giờ lại mạnh mẽ đến như vậy. Con phải luôn kiên vững và giữ lòng trung thành để chống lại những cuộc tấn công khủng khiếp ấy.

Hãy biết rằng hắn, tên lừa dối sẽ không bao giờ cướp được con khỏi tay Cha nhưng hắn sẽ liên tục cố gắng để thực hiền điều ấy. Đây là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong Sứ Vụ của con.

Sứ Vụ này thật đơn độc, khó khăn và gây cho con đau đớn sâu sắc về thể xác cũng như tinh thần. Con phải tín thác vào Cha để trợ giúp con đối mặt với các cuộc tấn công và nhận ra đúng bản chất của chúng.

Hỡi con gái, giờ đây con hãy lắng nghe Cha. Con phải tiếp tục truyền bá Lời Cha một cách nhanh chóng trên toàn thế giới bằng việc sử dụng mọi sự trợ giúp đang được gửi đến cho con. Cha cũng đang gửi đến cho con rất nhiều tình nguyện viên và công việc của họ đã đơm hoa kết trái.

Tất cả những gì con cần làm vào lúc này là tiếp tục loan truyền Lời Cha để cứu các linh hồn. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Cha biết rằng cám dỗ đang lôi cuốn con và việc phải chịu sự ngược đãi là điều không dễ dàng chút nào đối với con.

Hãy để Cha nắm tay con thật chặt và dẫn con đến nguồn sức mạnh cần phải có nơi con. Các phúc lành của Cha đã được ban phát dư đầy cho con để tăng cường bảo vệ con, do đó không sự gì có thể ngăn cản thế giới nghe được Tiếng Nói của Cha.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô