Ðức Giêsu nói với các môn đệ về ngày Quang Lâm của Người rằng: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Ðiều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!”

Đó là Lời Chúa.

Phúc Âm Mc 13, 33-37.


Trích Tin Mừng Như Đã Mặc Khải Cho Tôi, Quyển 8, mục 15:

Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, luôn luôn chuẩn bị đón Người đến

Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết được giờ nào Chúa các con sẽ tới. Hãy nghĩ tới chuyện này: nếu người chủ gia đình biết được giờ nào kẻ trộm sẽ đến, ông sẽ tỉnh thức và không để nó lấy đồ nhà mình. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, luôn luôn chuẩn bị đón Người đến. Đừng để lòng trí các con rơi vào những lạm dụng và những thái quá bất cứ loại nào. Chớ gì tâm hồn các con không bị xa lạc và khép kín đối với những sự trên Trời do những săn sóc quá đáng cho những thứ của trái đất, và để sợi giây của sự chết không thắt vào các con cách thình lình trong khi các con không chuẩn bị. Các con hãy nhớ rằng mọi người đều phải chết. Tất cả mọi người, khi họ sinh ra là đã được tiền định là phải chết. Chỉ có với Đức Kitô thì sự chết và sự phán xét sau cùng của Người đến một cách đặc biệt, nó phải nhắc nhở mọi người về sự trở lại trọng thể của Con Người.

Sẽ như thế nào đối với người đầy tớ trung thành và khôn ngoan, được chủ ủy thác cho việc phân phối thực phẩm cho mọi người trong nhà khi ông vắng mặt? Phúc cho đầy tớ ấy nếu thình lình chủ trở về và thấy nó đang làm bổn phận với sự chuyên cần, công minh và yêu thương. Thật vậy, Thầy bảo các con, ông chủ sẽ nói: “Hãy đến, hỡi đầy tớ tốt và trung thành, ngươi xứng đáng lãnh phần thưởng của ta. Đây, hãy quản lý tất cả gia tài của ta”. Nhưng nếu nó tỏ ra không tốt và bất trung, hoặc nếu nó xử tệ với người trong nhà và giả nhân giả nghĩa với người ngoài, và sau khi chủ đi khỏi, nó nói trong lòng rằng: “Ông chủ sẽ về trễ! Ta hãy lợi dụng thời cơ”. Hoặc nó dở trò đập đánh và hành hạ các bạn cùng là tôi tớ như nó, bớt xén đồ ăn của họ và trục lợi đủ cách để có thêm tiền tiêu với những kẻ chơi bời đàng điếm và ăn nhậu say sưa, cái gì sẽ xảy đến cho nó? Nếu chủ nó thình lình trở về trong khi nó không nghĩ rằng ông chủ đang ở rất gần, và cách ăn ở xấu xa của nó sẽ bị khám phá, chỗ làm và tiền bạc của nó sẽ bị lấy đi. Nó sẽ bị đuổi, đúng như công lý đòi hỏi. Cũng giống như vậy đối với kẻ tội lỗi không chịu sám hối. Nó không tự hỏi có lẽ cái chết đã gần và sự phán xét ở kề bên. Nó chơi bời, hà lạm và nói: “Sau này tôi sẽ hối cải”. Thật vậy, Thầy bảo các con: nó sẽ không có giờ để hối cải.

Leave a Reply