Thứ bảy ngày 7 tháng 7 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Ta mời gọi nhân loại lắng nghe Tiếng Nói của Ta, Ta đau đớn biết bao khi những người yêu mến Ta nói rằng Ta không bao giờ lại có thể truyền đạt theo cách này.

Giá như họ chịu lắng nghe, thì Tâm Hồn Ta đã được nhẹ nhàng và có thêm biết bao linh hồn nữa được cứu.

Việc chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta đang được chính Môi Miệng Thánh Thiêng của Ta truyền đạt qua những Thông Điệp này. Việc chuẩn bị cho ngày Ta Giáng Sinh cũng đã được báo trước qua các ngôn sứ để báo cho con cái Thiên Chúa về sự xuất hiện của Đấng Mêsia.

Vậy thì tại sao các môn đệ của Ta trên trần gian lại không chịu nhìn nhận rằng Cha Ta sẽ sai các ngôn sứ của Người đến để báo trước Cuộc Quang Lâm của Ta?

Họ thực sự biết quá ít về cách thức Thiên Chúa Cha Hằng Hữu chuẩn bị nhân loại cho các biến cố trọng đại.

Hàng giáo sĩ của Ta, những tôi tớ được thánh hiến của Ta, giờ đây cần phải lắng nghe Lời Mời Gọi của Ta vì Ta cần sự trợ giúp của họ. Tuy nhiên, nhiều người sẽ không đáp lời. Họ sẽ khước từ Ta qua các Thông Điệp mà Ta ban.

Họ sẽ nhận ra Sự Thật, nhưng khi ấy thì đã quá muộn.

Hỡi con gái của Ta, đừng bao giờ ngại loan truyền những Thông Điệp của Ta, kể cả những Thông Điệp con thấy kỳ lạ và gây hoang mang.

Họ có thể không chịu lắng nghe nhưng họ vẫn phải được ban cho Lời của Thiên Chúa.

Người đời không có quyền ra lệnh cho con ngừng truyền đạt Lời Chí Thánh của Thiên Chúa.

Hãy bịt tai con lại và hãy phớt lờ những ý kiến đầy khinh miệt vì những ý kiến ấy không quan trọng.

Đối với những ai trong các con tự xưng là Kitô hữu nhưng lại phỉ báng Thông Điệp của Ta, hãy lắng nghe điều này:

Bằng việc đả phá tan tành Lời Ta, bằng việc coi những Thông Điệp của Ta là chướng tai gai mắt, bằng việc nhạo báng Lời Ta, thì các con đã cắt đứt mối dây liên kết giữa các con với Thánh Tâm Ta.

Các con không thể đón nhận Thông Điệp của Ta vì các con nghĩ rằng các con nhận biết Ta và nhận ra Lời Ta khi Lời Ta được rao giảng. Thay vào đó, các con đã mắc bẫy tên lừa dối, kẻ khiến cho các con mù lòa trước Sự Thật.

Một lần nữa Ta mời gọi tất cả các con hãy kêu cầu đến Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, và hãy để Ta mở rộng tâm hồn các con.

Hãy để Ta đong đầy trong các con Quyền Năng của Chúa Thánh Thần để các con nhận ra Ta.

Đối với các linh mục, Ta khẩn thiết kêu gọi các con phải hiểu rằng đã đến lúc để những lời tiên tri trong Sách Đanien xảy ra và các Ấn trong Sách Khải Huyền được Ta, Chiên Thiên Chúa, mở ra.

Hãy tự nhắc nhở các con về Lời Hứa của Ta.

Ta sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Lời Ta hứa ban Sự Sống Đời Đời cho tất cả những ai trung thành với Ta, sắp sửa xảy ra.

Các con phải bảo đảm rằng các con đã chuẩn bị đầy đủ cho Biến Cố đầy Vinh Hiển này.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth