Thứ tư ngày 11 tháng 7 năm 2012, lúc 21:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây con đang chịu nỗi đau của Ta khi Ta khóc thương những con cái Thiên Chúa, những người đang chết trong tội trọng.

Thật quá đau đớn khi Ta phải chịu đựng, nhưng một lần nữa người ta lại gây thương tích khủng khiếp cho Ta trong Cuộc Khổ Nạn.

Hỡi con gái của Ta, điều quan trọng là con hiểu được những gì đang xảy ra cho con vì con phải chuẩn bị cách thế để hành xử trong Sứ Vụ này khi Sứ Vụ này gây cho con đau khổ khủng khiếp.

Sự ngược đãi mà con phải chịu vì Danh Ta, là điều phải xảy ra.

Trong quá khứ, bất kỳ linh hồn ưu tuyển nào truyền đạt Lời Chí Thánh của Ta cho nhân loại đều phải chịu thống khổ như con hiện nay. Họ đã bị chế nhạo, bị ngược đãi, bị bêu xấu như đồ ngu ngốc, và tệ hơn nữa, họ bị cáo buộc là lừa đảo như thể họ đang thốt ra những lời dối trá.

Cũng vậy, chính Ta đã bị gọi là kẻ nói dối. Chính Ta cũng đã bị người đời nhạo cười. Họ nói rằng Ta là kẻ bịp bợm, kẻ lừa dối và chống lại Lời của Thiên Chúa.

Họ tìm mọi cớ để chứng tỏ rằng Ta là một kẻ gian lận.

Thậm chí họ sử dụng cả Lời Chí Thánh của Chúa Cha để cố chứng minh rằng những gì Ta rao giảng thì chối bỏ Kinh Thánh.

Bất kỳ người nào cũng có thể nói rằng họ diễn giải Lời của Thiên Chúa. Rất ít người tuyên bố mình đón nhận Lời của Thiên Chúa mà thực sự được mến mộ. Họ thường bị người đời phớt lờ.

Thế nhưng những kẻ tuyên bố rằng họ rao giảng nhân Danh Ta mà thực chất không phải vậy và những kẻ cố ý truyền bá những điều dối trá lại thường được người đời hoan nghênh, được đón nhận vì sự ảnh hưởng đầy lừa dối của Satan.

Trong trường hợp của ngôn sứ đích thực thì quyền năng trong Tiếng Nói của Ta mạnh mẽ đến nỗi Tiếng Nói của Ta sẽ gây ra một phản ứng rất kịch liệt. Trong những trường hợp ấy, người ta hoặc sẽ đón nhận Lời Ta với lòng yêu mến dành cho Sự Thật, hoặc sẽ chối bỏ Ta một cách thẳng thừng.

Những ai đón nhận Ta sẽ cảm nhận được rằng Tình Yêu của Ta đánh động linh hồn họ theo cách thức có thể đốt nóng tâm hồn họ để họ không thể rời bỏ được.

Còn những ai khước từ Ta sẽ không chỉ phớt lờ Ta. Thay vào đó, họ sẽ chế nhạo Ta và lăng mạ Lời Chí Thánh của Ta với sự hằn học, vốn trái ngược với đạo đức Kitô Giáo mà họ tuyên xưng.

Họ sẽ chối bỏ Ta bằng cách nói rằng Lời Chí Thánh của Ta mâu thuẫn với Lời của Thiên Chúa, giống hệt như người ta đã mắc phạm khi Ta đi rao giảng trên trái đất.

Họ không hiểu được vì sao Lời Ta lại tạo ra một phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Họ đã bị Satan cám dỗ mà không hay biết. Họ đã mất cảnh giác và để cho hắn che khuất tình yêu dành cho Ta.

Không một ai có thể phớt lờ Lời Ta. Họ không thể phớt lờ. Vì Lời Ta, cách này hay cách khác, đều gây ra một phản ứng cho dù đó là phản ứng của tình yêu hay là của sự thù ghét.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth