Phía Hồi giáo, Đại Imam của Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, đã gọi thông điệp mới của ĐTC là một thông điệp ‘trả lại lương tâm cho nhân loại”.

Đại Imam Ahmad Al-Tayyeb là người đã ký chung với Đức Thánh Cha Phanxicô tài liệu về tình huynh đệ nhân loại về hoà bình thế giới và sự chung sống, tại Abu Dhabi vào 2/2019.

Tuyên ngôn chung của Đức Thánh Cha và Đại Iman Đền Thờ Al Azhar | Tỉnh Dòng  Chúa Cứu Thế Việt NamĐại Imam viết: “Thông điệp ‘Tất cả anh em’, là phần mở rộng của tài liệu về tình huynh đệ nhân loại, cho thấy một thực tế toàn cầu với những vị trí và quyết định không ổn định, nơi đó những người yếu thế và những người bị gạt sang bên lề phải trả giá… Đó là thông điệp gửi đến những người thiện chí và có lương tâm, và để phục hồi lương tâm cho nhân loại”.

Theo Vatican News.