GIỚI THIỆU

DUCMEMARIA.COM

“Chúa Giêsu, phục tùng Mẹ của Người 30 năm trời, thế nên, chúng ta sẽ hết mình tôn vinh Thiên Chúa biết bao khi chúng ta làm cho Ngài hài lòng, thấy chúng ta lụy thuộc vào Mẹ Maria, lấy Chúa Giêsu như là tấm gương noi theo duy nhất của mình. ”

Louis-Marie Grignion de Montfort