Giới thiệu website Đức Mẹ Maria

Đức Mẹ Maria cần phải được nổi bật lên trong thời buổi sau cùng – như Thánh Louis de Montfort từng nói, và đó cũng là nguồn cảm hứng cho website DUCMEMARIA.COM ra đời, cùng với ước muốn cổ võ lòng sùng kính dành cho Mẹ Maria. DUCMEMARIA.COM đăng tải các thông điệp quan trọng của Mẹ như La Salette, Fatima, những bài viết về Mẹ…và những tin tức liên quan tình hình Giáo Hội Công Giáo.
0 Shares
Share via
Copy link