Thứ bảy ngày 11 tháng 6 năm 2011, lúc 15:30

Con gái yêu dấu của Cha, lại một tuần thử thách nữa khi mà Lời Cha, một mặt được rất nhiều người đón nhận, cùng lúc ấy, những người khác lại thẳng tay khước từ như thể đó là một sự lừa dối. Những người khước từ Lời Cha chưa từng đọc về Sự Thật chăng? Chẳng phải Sự Thật có trong Sách Thánh của Cha sao? Sách Khải Huyền đã được ban cho tất cả con cái Cha để giúp họ hiểu được tình trạng hỗn loạn vốn sẽ xảy ra trong thời cuối, bởi sự lan tràn của những sự dối trá vốn do Satan và lũ quỷ của hắn gây ra. Nếu các con không hiểu được Sự Thật trong Sách Khải Huyền thì làm sao các con có thể hiểu được các Thông Điệp mà Cha ban cho các con ngày nay?

Các con lại có thể nghĩ rằng Cha sẽ quay lưng lại với các con và bỏ mặc các con cho Satan và đội quân độc ác của hắn sao? Các con không nhận ra rằng Cha đang tìm cách cảnh báo các con và trợ giúp các con sao?

Lòng Thương Xót Vô Biên của Cha sẽ phá tan ảnh hưởng của Satan đối với con cái Cha. Cha đến một lần nữa để cứu các con khỏi móng vuốt của hắn. Cuộc Cảnh Báo sẽ là một Ân Huệ Cha ban và sẽ làm giảm thiểu nỗi kinh hoàng vốn sẽ tiếp tục gia tăng nếu như Cuộc Cảnh Báo này không xảy ra.

Giờ đây Cha truyền đạt cho các con, không chỉ để chuẩn bị mọi sự cho các con trước hành động lớn lao do Lòng Thương Xót của Cha, nhưng còn để dẫn dắt các con đi qua tình trạng hỗn độn của sự tàn phá vốn đã được lên kế hoạch bởi tổ chức độc ác mà vua của chúng là tên ác quỷ. Sức mạnh tâm linh của Cha sẽ ngăn chặn các hành động tàn phá của Satan một cách đáng kể. Hãy lắng nghe Lời Cha. Hãy tuân theo lệnh truyền của Cha. Hãy dẫn dắt và hỗ trợ lẫn nhau trong đức tin của các con và các con sẽ nhận được sự trợ giúp cần thiết để nhanh chóng đi theo những lời mà Cha đã hứa với các con.

Nhiều người trong số các con, những con cái yêu dấu của Cha, sẽ sợ hãi, nhưng các con đừng để nỗi sợ hãi ngăn chặn Sự Thật. Satan sẽ dùng sự sợ hãi để ngăn cản các con đón nhận Thông Điệp Tình Yêu của Cha. Phần lớn những gì Cha nói với các con lúc này thật rất khó để các con có thể hiểu được. Nhưng hãy hiểu điều này: Nếu giờ đây Cha không đến và tỏ cho các con thấy Sự Thật thì các con sẽ bị hư mất. Các con sẽ nhận thấy thật khó sống qua giai đoạn gian khổ này. Cha đã chuẩn bị cho các con qua các ngôn sứ của Cha ngày xưa thế nào thì giờ đây Cha sẽ chuẩn bị cho các con như vậy trong thời đại hôm nay, qua vị sứ giả này, trước khi Cha lại ngự đến.

Đây là một Tặng Ân phát sinh từ tình yêu sâu thẳm của Cha dành cho tất cả con cái của Cha, để đối phó với triều đại sắp tới của tên Phản Kitô và đồng minh đầy dối trá của hắn là ngôn sứ giả, kẻ sẽ dẫn dắt sai lạc Giáo Hội của Cha trên trái đất.

Hãy gạt bỏ những sự chống đối của các con. Hãy mở mắt của các con trước Sự Thật. Ngày nay Lời của Cha đang được ban ra chỉ là để nhắc nhở các con về Sự Thật trong những Giáo Huấn của Cha. Kinh Thánh của Cha là Sự Thật. Kinh Thánh phản ánh Sự Thật. Nếu hôm nay Cha nhắc các con nhớ về những lời hứa đã được thực hiện với các con trước kia và về con đường của ơn cứu độ thì đây chỉ là một sự lặp lại Lời Chí Thánh của Cha. Sự Thật sẽ mãi là Sự Thật. Sự Thật không bao giờ có thể được thay đổi hoặc điều chỉnh cho phù hợp với nhân loại. Sự Thật sẽ luôn luôn được giữ nguyên như vậy.

Hãy để Cha giúp các con hiểu được những gì đang xảy ra. Đừng thu mình trong nỗi sợ hãi. Cha yêu thương tất cả các con và chỉ đơn giản là muốn nắm tay các con và bảo vệ các con mà thôi. Mục đích của Cha là để bảo đảm rằng từng người trong các con sẽ sống với Cha trong Địa Đàng Mới trên trái đất.

Đấng Cứu Thế hằng luôn yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth