Chúa Nhật ngày 2 tháng 10 năm 2011, lúc 15:00

Con gái thân yêu của Cha, các hình thái thời tiết giờ đây đang thay đổi, và quả thật đây là một dấu chỉ nữa báo hiệu thời điểm của những thay đổi đang sắp sửa diễn ra. Những thay đổi khác cũng sẽ được cảm nghiệm. Mặt trời sẽ bắt đầu co giãn và quay vòng vòng để hướng dẫn thế giới khi thế giới đang được chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo.

Thánh Giá của Cha sẽ xuất hiện trước. Người ta sẽ sợ hãi nhưng điều này được ban ra như là một Dấu Chỉ để các con chuẩn bị linh hồn và xin ơn tha tội cho những tội lỗi mà các con đã phạm. Khi làm như vậy, các con sẽ không phải chịu thống khổ trong Cuộc Cảnh Báo.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Hỡi các tín hữu của Cha ở khắp mọi nơi. Hãy vui mừng khi bầu trời nổ tung vì các con sẽ biết rằng Cha thật sự đang ngự đến trong thế giới. Sau cùng thì nhân loại không còn có thể chối bỏ Cha. Tình yêu của Cha sẽ tỏa sáng trong mọi ngõ ngách của trái đất khi Cha tìm cách lôi kéo mọi linh hồn ở khắp mọi nơi.

Biến cố này quá bất ngờ đến nỗi thế giới sẽ ngưng lại trong nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Khi người ta dần dần phục hồi thì nhiều người vẫn không chắc chắn về những gì đã xảy ra. Khi Cha đến thì Satan cũng sẽ kéo đến và lũ quỷ từ Hỏa Ngục sẽ tìm cách ăn tươi nuốt sống các linh hồn con cái Cha. Vì thế Cha mời gọi tất cả con cái Cha rảy Nước Thánh vào nhà cửa của các con và phải có nến phép khắp mọi nơi. Các con phải bảo vệ chính mình.

Để chuẩn bị cho biến cố ấy, Cha mời gọi các con điều này: Hãy cầu nguyện cho những người không thể cảm nhận được trong tâm hồn họ Sự Thật Về Giáo Huấn của Cha để họ có thể đón nhận. Hãy cầu nguyện đặc biệt cho những người cố gắng hết sức để chối bỏ Cha mặc dù họ nhận biết Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha là để cứu họ.

Hãy nhớ rằng Cha đã chết cho mỗi một linh hồn trong các con để cứu chuộc các con. Hãy nhớ rằng Cha đến lần này nữa để cứu các con, mỗi một người trong các con. Cha không loại bỏ bất cứ một người nào.

Hỡi các con, đây là cơ hội để các con bảo đảm việc có một chỗ trong Kỷ Nguyên Hòa Bình trên trái đất. Tại sao các con lại không muốn là một thành phần của Kỷ Nguyên Hòa Bình này? Tại sao lại có người cố ý chọn hố sâu Hỏa Ngục thay vì Ân Huệ tuyệt vời này? Hãy vui mừng. Hãy cầu nguyện. Hãy tạ ơn Chúa Cha vì Cuộc Cảnh Báo lớn lao này. Hãy đón nhận Ân Huệ này bằng tình yêu và niềm vui trong tâm hồn các con.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô