Kinh Đọc Buổi Sáng Của Người Đeo Áo Đức Bà

Lạy Thiên Chúa của con, con xin hợp với Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria (hôn Áo Đức Bà) để dâng cho Chúa Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu trên các bàn thờ khắp thế giới. Con cũng xin hợp với Máu Thánh Chúa Giêsu để dâng cho Chúa mọi tư tưởng, mọi lời nói, và mọi việc làm của con trong ngày hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay, con ước mong được hưởng mọi ân xá mà con có thể được hưởng. Con cũng xin dâng các ân xá ấy cùng với chính mình con cho Mẹ Maria Vô nhiễm để Mẹ làm vinh danh Thánh Tâm Chúa.

Lạy Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu, xin cứu chúng con. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. 

Kinh Kính Đức Bà Núi Cát Minh

Lạy Đức Trinh Nữ Maria đầy phúc không mắc tội truyền. Mẹ là vẻ đẹp cùng là vinh hiển Núi Cát Minh. Mẹ lấy lòng từ bi nhân hậu đoái nhìn các kẻ mang áo thánh Mẹ. Xin khấng đoái xem đến con, và che chở con dưới áo Mẹ. Con yếu đuối, xin uy quyền Mẹ nâng đỡ. Xin đức khôn ngoan Mẹ soi sáng tâm trí u ám con. Xin in vào lòng con đức tin cậy và đức mến. Xin hãy dùng thánh sủng và đức hạnh mà trang điểm linh hồn con, để con được chính là con của Mẹ và được Mẹ yêu thương. Xin hãy phù hộ con khi sống và trong giờ lâm chung. Xin Mẹ âu yếm đến viếng thăm và yên ủi con, và dâng trình cho Chúa Ba Ngôi – con là con -cùng là đầy tớ tận tình của Mẹ, hầu con được ngợi khen chúc tụng Mẹ đời đời trên thiên đàng. Amen.

Lạy Nữ Vương xinh đẹp Núi Cát Minh, xin cầu cho chúng con.

Kinh Áo Đức Bà Buổi Tối

Lạy Rất Thánh Đức Bà Maria là Quan Thầy họ Áo Đức Bà, chúng con dốc lòng vào họ Áo Đức Bà, cùng mặc Áo Đức Bà cho đến trọn đời. Khi chúng con chết, thì Đức Bà sẽ lấy Áo thánh ấy ở nơi mình chúng con mà nhận chúng con là con cái Đức Bà, và đưa chúng con về thiên đàng mà chầu chực Đức Giêsu cùng rất thánh Đức Bà đời đời chẳng cùng. Amen.

Tiểu Triều Thiên Kính Đức Trinh Nữ

Kinh tiểu triều thiên mở đầu bằng 3 (*) kinh Lạy Cha, tiếp theo là 12 kinh Kính Mừng và kết thúc bằng 1 kinh Sáng Danh. Kinh tiểu triều thiên đọc mỗi ngày cùng các kinh Áo Đức Bà như một kinh thường nhật những người mang Áo Đức Bà dành kính Mẹ Maria để tỏ lòng tôi trung đối với Mẹ.

Bài đã chỉnh sửa: (*) trong bài đăng cũ là: 1 kinh Lạy Cha…; nay xin đính chính lại là 3 kinh Lạy Cha, theo như thánh Louis de Montfort. Xin chân thành cáo lỗi cùng quý vị vì sơ xuất này.