KINH CẦU TỔNG LÃNH THIÊN THẦN RAPHAEL: XIN ƠN CHỮA LÀNH & DẦU THÁNH RAPHAEL

Kinh cầu Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael

Lạy Thiên Chúa, xin sai Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael xuống phù giúp chúng con.

Xin Người là đấng chầu trước nhan thánh Chúa, dâng những lời nguyện cầu của chúng con lên Chúa, nhân danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. 

 Tổng lãnh Thiên Thần Raphael, chúng con cầu xin ngài giúp đỡ chúng con vượt qua gian nan thử thách của cuộc đời này.

Ngài là đấng chuyển cầu quyền năng của Thiên Chúa, khi xưa đã chữa lành và hướng dẫn cho Tôbia.

Chúng con cũng khiêm cung khẩn xin ngài giúp đỡ và can thiệp để tâm hồn chúng con được chữa lành mọi tổn thương, và thân xác chúng con được tránh xa khỏi mọi bệnh tật.

Đọc Kính Tin Kính & Xức dầu Thánh:

Ôi Mẹ Thiên Chúa Maria Hoa Hồng Mầu Nhiệm cùng với Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael, Thiên Thần chữa lành của Thiên Chúa.

Xin ban ơn cho con được lòng ăn năn sám hối chân thành đau đớn vì tội lỗi của con và hãy kêu cầu Danh Thánh Giêsu ba (3) lần trước Ngai tòa Chúa cho con truớc khi chữa lành bệnh tật này cho con… (Hãy nói căn bệnh mà bạn muốn được chữa lành).

GIÊSU, GIÊSU, GIÊSU. Amen

(Đọc 3 kinh Sáng Danh)

Ơn phù trợ của con nơi Danh Thánh Chúa bây giờ và đời đời chẳng cùng. Amen.

Anointing Oil - Archangel Raphael

Dầu Thánh Đức Mẹ Hoa Hồng & Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael – Thiên Thần chữa lành

image KINH CẦU TỔNG LÃNH THIÊN THẦN RAPHAEL: XIN ƠN CHỮA LÀNH & DẦU THÁNH RAPHAEL

Sứ điệp của Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael gởi cho một tâm hồn ưu tuyển tên là Herald ngày 2/10/1993 lúc 12h35 trưa thứ 7 đầu tháng.

Herald yêu dấu:

Đây là Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael phán.

Trên trời Thiên Chúa ban rất nhiều phép lành cho Dầu Thánh này của Ta. Hãy làm thêm Dầu Thánh này và những người dùng Dầu Thánh này để chữa bệnh đều phải đọc các kinh trên mà ta đã phán dạy. Thiên Chúa sẽ gởi đến những bệnh kí huyền bí trong những ngày cuối cùng này như là một phần của sự trừng phạt đang xảy đến và Dầu Thánh này sẽ là phương thế để chữa những bệnh này.

Con hãy nói điều này cho những người dùng Dầu Thánh này và đừng thương mại (mua bán kiếm lời) dầu này.

Dầu Thánh này sẽ được Trên Trời Chúc phúc. Hãy luôn luôn Tôn Kính và Tin tưởng vào Dầu Thánh này.

Những cánh hoa hồng và bông hồng dùng làm Dầu Thánh phải được dâng lên trước Tượng Mẹ Thánh của Ta, Maria Hoa Hồng Mầu Nhiệm rồi mua hoa và tìm nhà thờ nào hoặc gia đình nào có Tượng Mẹ Hoa Hồng thì đặt hoa dưới chân Mẹ đọc Kinh mân Côi, rồi theo hướng dẫn làm dầu mà làm.

Ta phải chuẩn bị Dầu Thánh Gìn Giữ để Bảo vệ nhà cửa và bảo vệ gia đình.

Chúng ta phải bôi Dầu Thánh theo hình Thánh giá lên tất cả các cửa ra vào và các cửa sổ và nói:

” Con là con của Cha trên trời. Con là người con thánh thiện”.

Như vậy chúng ta sẽ được gìn giữ khỏi tên Phản Kitô.

Dầu Thánh này có giá trị đặc biệt chữa các căn bệnh lạ không một thuốc nào chữa được, chỉ có Dầu Thánh của Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael mới chữa được nếu người đó có lòng tin. Chúng ta nên chuẩn bị vì sau này sẽ xuất hiện nhiều căn bệnh lạ.

Mời quý bạn tìm hiểu thêm về Dầu Thánh Raphael tại đây: https://straphaeloil.com/about-holy-oil/

DUCMEMARIA.COM

DUCMEMARIA.COM - TOTUS TUUS MARIÆ

Leave a Comment

210 Shares
Share via
Copy link