Tận Hiến Bản Thân cho Chúa Giêsu Kitô, Đấng Khôn Ngoan Nhập Thể, qua Bàn Tay của Mẹ Maria. 7 kinh tận hiến gồm các bản của thánh Montfort, của Mẹ Maria ban qua các thông điệp Mễ Du, bản tận hiến của thánh Maximilian Kolbe soạn, của ĐGH Gioan Phaolo II soạn, và bản tận hiến trong thông điệp Đức Mẹ ban cho Linh mục Stefano Don Gobbi.

1. Kinh Tận Hiến Theo Thánh Louis de Montfort

Ôi Đấng Khôn Ngoan Hằng Hữu Nhập Thể, là Chúa Giêsu dịu hiền nhất và đáng tôn thờ nhất, là Thiên Chúa thật và là Người thật, là Con duy nhất của Cha Hằng Hữu, và của Mẹ Maria Trinh Nguyên, con sấp mình thờ lạy Chúa nơi thâm cung và vinh quang muôn thuở Cha của Chúa, và nơi cung lòng khiết trinh của Mẹ Maria, Người Mẹ rất xứng đáng của Chúa, khi Chúa Nhập Thể làm người.

Con xin tạ ơn Chúa vì Chúa đã tự hủy Bản Thân Mình, mặc lấy thân phận của một kẻ nô lệ, để giải thoát con khỏi bị làm nô lệ dữ tợn của ma quỉ. Con ca ngợi Chúa và tôn vinh Chúa vì Chúa đã tự ý muốn tùy thuộc hết mọi sự vào Mẹ Maria là Người Mẹ thánh hảo của Chúa, để nhờ Mẹ làm cho con thành nô lệ trung thành của Chúa.

Thế nhưng, than ôi, con là kẻ vô ơn và bất trung, con đã không giữ những lời hứa với Chúa một cách rất long trọng khi lãnh nhận Phép Rửa.

Con còn chẳng hề chu toàn phận vụ phải làm của con; con chẳng đáng được gọi là con Chúa hay nô lệ của Chúa, và vì nơi con chẳng có gì

mà không bị Chúa khiển trách và phẫn nộ, nên con không dám một mình ra trước nhan Chúa Uy Nghi  thánh thiện.

Bởi thế con chạy đến với việc chuyển cầu của Người Mẹ rất thánh của Chúa, Người Mẹ Chúa đã ban cho con để làm vị cầu bầu của con nơi Chúa; nhờ đó con mới hy vọng được Chúa ban cho ơn thống hối, ơn thứ tha tội lỗi của con, và ơn được khôn ngoan mãi mãi.

Đó là lý do con xin chào Mẹ, Ôi Mẹ Maria Vô Nhiễm, Nhà tạm sống động của Thần Tính, nơi Đấng Khôn Ngoan Hằng Hữu ẩn thân cho Thần Thiêng và loài người tôn thờ.

Con xin chào Mẹ, Ôi Nữ Vương trời đất,

Mẹ thống trị trên tất cả mọi thuộc hạ trừ Thiên Chúa.

Con xin chào Mẹ, Ôi nơi ẩn náu vững chắc của tội nhân, Mẹ xót thương tất cả mọi tội nhân;

Mẹ ân cần lắng nghe những lời con cầu xin cho được sự khôn ngoan Thần Linh, và để được thế, xin Mẹ hãy nhận các lời khấn và tiến vật con thấp hèn dâng lên Mẹ.

Con là……………………………, một tội nhân bất trung, hôm nay, qua bàn tay của Mẹ, xin lập lại và xác nhận những lời hứa rửa tội của con.

Con xin vĩnh viễn từ bỏ Satan cùng tất cả mọi việc làm và cám dỗ của hắn, và con xin hoàn toàn hiến mình cho Chúa Giêsu Kitô, Đấng Khôn Ngoan Nhập Thể, để vác thập giá mình theo Người mọi ngày trong đời con.

Và để con có thể trung thành với Người hơn con đã từng trung thành cho đến nay, hôm nay đây, con chọn Mẹ, Ôi Maria, trước mặt toàn thể triều thần thiên quốc, là Người Mẹ của con và Bà Chủ của con.

Con xin trao phó và tận hiến cho Mẹ bằng đường lối của một người nô lệ kết ước, thân xác của con và linh hồn của con, các thứ sản vật trong ngoài của con, thậm chí cả giá trị của các việc lành con làm, quá khứ, hiện tại và tương lai, để Mẹ toàn quyền định đoạt về con cùng với tất cả những gì thuộc về con, không trừ bất cứ sự gì, tùy theo ý thích tốt lành của Mẹ cho Chúa được hiển vinh hơn cả ở đời này và đời sau vô cùng.

Ôi Trinh Nữ từ bi nhân ái, xin hãy chấp nhận việc hiến dâng nhỏ bé của việc con lệ thuộc Mẹ đây, để tôn kính và hiệp với việc thuận phục

Đấng Khôn Ngoan Hằng Hữu tỏ ra với Mẹ là Mẹ của Người; như là một dấu chỉ tỏ ra tôn kính quyền thống trị của Mẹ và Người Con Thần Linh của Mẹ trên con, một con sâu đê hèn và là một tội nhân khốn nạn; hầu tạ ơn về các ân huệ Chúa Ba Ngôi Chí Thánh đã ưu ái ban cho Mẹ.

Con xin cam quyết là từ nay trở đi con muốn, như một kẻ nô lệ đích thực của Mẹ, tìm kiếm vinh quang của Mẹ và vâng lời Mẹ trong hết mọi sự.

Ôi Mẹ rất đáng ngợi khen, xin hãy dâng con cho Con của Mẹ, như là một kẻ nô lệ vĩnh viễn của Người, để qua Mẹ con đã được mua chuộc, thì cũng nhờ Mẹ Người chấp nhận con.

Ôi Mẹ của tình thương, xin hãy cầu Chúa cho con ơn được khôn ngoan đích thực và nhờ đó được thuộc vào số thành phần được Mẹ yêu thương, thành phần được Mẹ dạy bảo, thành phần được Mẹ dẫn dắt, thành phần được Mẹ nâng đỡ và bảo hộ như con cái và nô lệ của Mẹ.

Ôi Vị Trinh Nữ trung tín, Xin hãy làm cho con thật là trọn lành trong hết mọi sự trở thành một người môn đệ, người noi gương bắt chước và làm nô lệ của Đấng Khôn Ngoan Hằng Hữu, là Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, để nhờ lời chuyển cầu và gương mẫu của Mẹ, con đạt tới tầm vóc vẹn toàn của Người trên thế gian này và tới vinh hiển rạng ngời của Người trên thiên quốc. Amen.

2. Kinh Dâng Mình Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, ngày hôm nay con xin dâng mình con, dâng sự sống con, dâng các việc lành con làm, dâng hết mọi sự thuộc về con, nhất là con xin bằng lòng chịu mọi sự khó Chúa định, có ý đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và đau đớn Mẹ, bù lại những tội lỗi con, và tội lỗi mọi người xúc phạm đến Trái Tim Mẹ, cùng Trái Tim Chúa Giêsu Con Mẹ, cũng là như chính Trái Tim Mẹ vậy.

Con xin hợp cùng những kẻ dâng mình đền tạ liên tiếp Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nguyện xin Mẹ cho chúng con được vào ẩn náu trong Trái Tim Mẹ, và nhờ Trái Tim Mẹ mà đến cùng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Con Mẹ.

Lại xin Mẹ bầu cử cùng Chúa đổ ơn tha thứ, và ơn thương xót xuống cho mọi người trên thế gian, cùng làm cho mọi người nhận biết và kính mến Trái Tim Mẹ ở đời này, để ngày sau được hợp cùng Trái Tim Mẹ, hát mừng tạ ơn Chúa Ba Ngôi trên nơi vĩnh phúc đời đời. Amen.

3. THÁNH HIẾN CHO TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ MARIA (Đức Mẹ dạy từ Mễ Du)

Ôi Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria,
Bừng cháy lửa thánh thiện,
Xin Mẹ chỉ tình mến của Mẹ cho chúng con.

Lạy Mẹ Maria, xin cho lửa yêu mến của Mẫu Tâm Mẹ.
Đổ tràn đầy trên toàn thể nhân loại.
Chúng con yêu mến Mẹ.
Xin đổ tràn đầy tình yêu Mẹ trên trái tim chúng con.

Xin cho Trái Tim chúng con luôn mong mỏi Mẹ.
Ôi Mẹ Maria, Mẫu Tâm ngọt ngào và khiêm nhường,
Xin nhớ đến chúng con khi chúng con đang phạm tội.
Mẹ biết chúng con đều là kẻ có tội.

Bằng phương tiện của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ,
Xin cho chúng con sức khỏe thiêng liêng.
Xin cho chúng con luôn nhìn thấy sự tốt lành của Mẫu Tâm Mẹ.
Xin cho chúng con được ơn hoán cải nhờ lửa của Mẫu Tâm Mẹ. AMEN.

(Trích từ tác phẩm Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje)

4. THÁNH HIẾN CHO ĐỨC MẸ MARIA

Lạy Mẹ Maria, con là một kẻ tội lỗi kém đức tin. Hôm nay trong tay Mẹ, con xin được canh tân lời hứa lúc con được rửa tội. Con xin từ bỏ Satan và những việc làm của hắn và con dâng hiến toàn bộ con người con cho Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Sự Khôn Ngoan Nhập Thể. Con xin vác thập giá của con đi theo Ngài trong mọi ngày của cuộc sống con. Con nguyện trung thành với Chúa Giêsu hơn bao giờ hết.

Trước sự hiện diện của triều thần Thiên Quốc, con xin chọn Mẹ là Mẹ con và là Nữ Vương của con. Con muốn được giải thoát và thánh hiến cho Mẹ như là một kẻ nô lệ. Con xin dâng lên Mẹ thể xác và linh hồn con, mọi sự tốt lành, cả bên trong lẫn bên ngoài, và cả giá trị của những việc làm lành thánh của con; tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai.

Con dâng lên Mẹ tất cả mọi sự và xin Mẹ hãy toàn quyền sử dụng con và những gì thuộc về con, không ngoại trừ điều gì, theo như ý riêng của Mẹ và cho vinh quang cao cả của Thiên Chúa, từ nay và cho đến vĩnh cửu. Amen.

(Theo tài liệu của nhà thờ Holy Spirit, Fountain Valley, California ngày 18/5/2015)

Kim Hà, 20/5/2015

5. LỜI NGUYỆN THÁNH HIẾN TRỌN VẸN CHO TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI ĐỨC MẸ MARIA (CỦA THÁNH MAXIMILIAN KOLBE)

LDG: Mỗi ngày lễ kính Đức Mẹ thì tại giáo xứ Thánh Linh, (Holy Spirit parish) thường rước tượng Đức Mẹ, lần chuỗi Mân Côi và đọc kinh Thánh Hiến này để mọi người dâng bản thân và gia đình mình cho Đức Mẹ Maria. Riêng tặng những người lạc lối trong cuộc đời và lãnh đạm, thờ ơ trước tình yêu của Thiên Chúa. (KH)

Lạy Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng và trái đất, là nơi trú ẩn của những kẻ tội lỗi và là Mẹ đầy tình yêu của chúng con, Thiên Chúa với lòng thương xót đã tín thác mọi sự cho Mẹ.

Con tên là…(Xưng tên mình) là một kẻ tội lỗi biết ăn năn thống hối, quỳ dưới chân Mẹ và khiêm cung nài xin Mẹ hãy nhận lấy con với tất cả những gì mà con là và con có. Xin Mẹ hãy nhận con trọn vẹn như là của cải hoặc tài sản của riêng Mẹ. Xin Mẹ hãy làm Bà Chủ con, làm chủ tất cả những quyền lực của linh hồn và thể xác con, cuộc đời con, sự chết và vĩnh cửu, những gì làm cho Mẹ vui lòng.

Nếu Mẹ muốn, xin Mẹ hãy sử dụng tất cả những gì mà con là và con có mà không giữ lại điều gì. Xin Mẹ hãy thực hiện trọn vẹn những gì đã được nói về Mẹ: ”Bà sẽ đạp dập đầu con rắn” và: ”Một mình Bà hủy diệt tất cả những kẻ dữ trên thế giới.”

Xin cho con trở nên một dụng cụ trong bàn tay Vô Nhiễm và đầy thương xót của Mẹ để giới thiệu và làm tăng vinh quang của Mẹ cách tuyệt  đối trong tất cả những linh hồn đi lạc lối và thờ ơ. Nhờ đó sẽ làm cho Vương Quốc của Thánh Tâm Chúa Giêsu mở rộng. Vì ở nơi nào mà Mẹ bước vào thì Mẹ ban ơn hoán cải và gia tăng sự thánh thiện, vì qua bàn tay Mẹ mà tất cả những ơn lành từ Thánh Tâm Chúa Giêsu đến với chúng con.

Xướng: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh, xin cho con được ngợi khen Mẹ!
Đáp: Xin Mẹ ban cho con sức mạnh để chống lại kẻ thù của Mẹ. Amen.

Nguồn: St. Maximilian Kolbe’s Prayer Of Total Consecration

Kim Hà dịch, 13/5/2015

6. LỜI NGUYỆN THÁNH HIẾN ĐGH GIOAN PHAOLO II DÂNG ĐỨC MẸ MARIA

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II dâng lời thỉnh nguyện lên Đức Mẹ Maria:

“Ôi Hiền Mẫu của từng cá nhân và các dân tộc, Mẹ biết tất cả những nỗi đau khổ và những niềm hy vọng của chúng con. Với tình từ mẫu, Mẹ hiểu tất cả những cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và tối tăm đang đày đọa thế giới hiện tại, xin Mẹ đón nhận lời than van mà chúng con, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, kêu lên Trái Tim Mẹ.

Với tình yêu của Hiền Mẫu và Nữ Tì Thiên Chúa, xin Mẹ ấp ủ thế giới nhân loại chúng con, thế giới mà chúng con trao phó và tận hiến cho Mẹ, vì Mẹ trọn niềm lo toan cho số phận đời này và đời sau của từng người và từng dân tộc. Cách riêng, chúng con xin trao phó và hiến dâng cho Mẹ những cá nhân và những quốc gia đặc biệt cần được trao phó và hiến dâng.

 ‘Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh Hiển Vinh Sáng Láng, Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.’

Xin đón nhận niềm tín thác khiêm nhượng của chúng con và hành vi tận hiến này của chúng con! Amen.”

Đức Trinh Nữ Maria luôn lắng nghe những lời chúng ta nài xin và cho chúng ta được nương náu nơi Trái Tim rất thanh sạch của Mẹ.

Nguồn: dongcong.net

7. KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ MARIA

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thương Xót, Nữ Vương Trời Đất, Nơi ẩn náu của tội nhân, là những người thuộc về phong trào của Mẹ, chúng con xin dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ cách riêng. Bằng việc dâng mình này, chúng con chủ yếu sống với Mẹ và nhờ Mẹ, tất cả những bổn phận chúng con đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa tội.

Chúng con thề hứa sẽ trở lại cuộc sống nội tâm mà Phúc Âm cấp bách đòi hỏi. Việc trở lại này sẽ giải thoát chúng con khỏi những dính bén vào bản thân, những hòa giải dể giải với trần thế, để như Mẹ, chúng con có thể luôn luôn thực hành Thánh Ý Chúa Cha.

Ôi Mẹ rất dịu dàng thương xót, khi phó dâng đời sống và ơn gọi người Kitô hữu cho Mẹ, để sống theo chương trình phần rỗi của Mẹ trong giờ quyết liệt của thế giới này, chúng con thề hứa sẽ sống theo ý Mẹ, nhất là tinh thần cầu nguyện và đền tạ mới, sốt sắng tham dự Thánh Lễ, và tham gia công việc tông đồ, hằng ngày đọc kinh Mân Côi, sống đời nhiệm nhặt theo Phúc Âm, nêu gương tốt cho mọi người về việc tuân giữ luật Chúa, và thực hành các nhân đức, nhất là nhân đức trong sạch.

Chúng con thề hứa sẽ hiệp nhất với Đức Thánh Cha (Benedicto XVI), với Hàng Giáo Phẩm, và các Linh Mục, để thiết lập hàng rào ngăn chặn sự đối đầu đang lớn mạnh chống lại Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội, đe dọa chính nền tảng Giáo Hội. Dưới sự che chở của Mẹ, chúng con muốn nên các Tông đồ hiệp nhất cầu nguyện và yêu mến Đức Thánh Cha, hiện rất cần thiết. Chúng con nài xin Mẹ che chở Ngài cách riêng. Sau hết, chúng con thề hứa sẽ hết sức dẫn đưa các Linh hồn mà chúng con tiếp xúc về việc sùng kính Mẹ.

Vì ý thức rằng nạn vô thần đã gây nên đỗ vỡ đức tin cho nhiều người, tội phạm thánh đã xâm nhập vào Đền Thánh Chúa, sự dữ và tội lỗi đang càng ngày càng lan tràn khắp thế giới, với đầy lòng tin tưởng, chúng con cả dám nhìn lên Mẹ, nài xin và trông mong Mẹ ban ơn phần rỗi cho mọi người. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ khoan nhân, thương xót và từ ái. Amen.

MẠC KHẢI ĐỨC MẸ BAN CHO LM STEFANO GOBBI, TRONG TÁC PHẨM CÙNG CÁC LINH MỤC CON CƯNG CỦA MẸ