KINH THÁNH

CÔNG GIÁO

Tân Ước

Kinh Thánh Cựu Ước & Tân Ước đăng tải trên website DUCMEMARIA.COM với Lời Chúa Giêsu chữ đỏ nổi bật, và kèm nhiều liên kết với tác phẩm vĩ đại nhất thế kỷ 20: “Tin Mừng Như Đã Mặc Khải Cho Tôi” của Maria Valtorta, những dòng chữ có màu xanh, bạn có thể nhấn vào để xem.

Bản dịch này thường xuyên: 

-Tham khảo Kinh Thánh Douay-Rheims là Kinh Thánh Anh ngữ Công Giáo Roma: Tân Ước xuất bản năm 1582 & Cựu Ước năm 1609 (được dịch ra từ các bản gốc tiếng Do-Thái và Hy Lạp và bản thứ cấp: Latin Vulgate, sau này bản dịch được nâng cấp bởi Giám mục Richard Challoner năm 1749-1752);

-Tham khảo thường xuyên từ bản dịch của linh mục Trần Đức Huân.

-Tham khảo thường xuyên bản dịch của linh mục Nguyễn Thế Thuấn.