(DUCMEMARIA.COM) – Trên internet loan tải một tờ trình đề danh Linh mục Benard Nguyễn Văn Đệ, nói về việc rước Mình Thánh Chúa trên tay là đi ngược lại với những gì Kinh Thánh thể hiện; đó là khi nghe danh Thánh Giêsu, mọi tạo vật phải quỳ gối. Ngài đệ đơn và đưa ra nhiều dẫn chứng cụ thể, rất chính xác. Cũng nói về Đức Thánh Cha (tức là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II lúc ấy) đã tuyên bố chỉ rước lễ trên lưỡi và quỳ gối là được phép. DUCMEMARIA.COM chưa có cơ hội xác thực tờ trình này nhưng, đôi khi chưa cần xét đến người viết là ai nhưng nội dung trong này thì không cần bàn cãi, Lm Nguyễn Văn Đệ trình bày hoàn toàn chính xác. Xin mời quý bạn xem nội dung chi tiết.


Linh Mục Benard NGUYỄN VĂN ĐỆ
23 Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP. Mỹ Tho

TỜ TRÌNH

Kính gởi: Đức Hồng Y Phaolô PHẠM ĐÌNH TỤNG Tổng Giám Mục Hà Nội, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

44 Phố nhà chung, thành phố Hà Nội

V/v: Tôn Thờ Chúa Giêsu THÁNH THỂ Cúi mình hay bái gối. Rước Lễ – Trên miệng hoặc trên tay.

TRỌNG KÍNH ĐỨC HỒNG Y

Ngày 04/10/1999, một số Linh Mục thuộc Giáo phận Miền Nam đã nhờ con trao tận tay Đức Hồng Y một TỜ TRÌNH, trong đó, chúng con kính trình lên Đức Hồng Y một số vấn đề liên quan đến Phụng Vụ Thánh Lễ, đặc biệt chúng con xin Đức Hồng Y cứu xét.

– Cử chỉ cần có khi tôn thờ MÌNH THÁNH CHÚA

– Và việc Rước MÌNH THÁNH CHÚA

Chúng con hy vọng Hội Đồng Giám Mục sẽ có ý kiến về tờ trình nói trên trong khoá họp thường niên đầu tháng 10/1999 tại Nha Trang, nhưng chúng con chưa thấy một tín hiệu nào cho niềm hy vọng. Rồi đến khoá họp đầu tháng 10/2000 tại Hà Nội, chúng con cũng còn đang chờ đợi…

Hôm nay, do những thúc bách của các Cha, con lại được giao trách nhiệm làm tờ trình này, một lần nữa kính trình lên Đức Hồng Y, ước vọng lớn lao là sự đóng góp ý kiến này (nhằm tôn vinh Thiên Chúa và đem lại lợi ích cho các linh hồn).

Sẽ không là niềm hy vọng suông.

Quyết định năm 1991 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho phép giáo dân được cúi mình hoặc bái gối trước Mình Thánh Chúa, được Rước Mình Thánh Chúa trên miệng hoặc trên tay. Quyết định này được coi là “thử nghiệm”, năm nay tròn 9 tuổi.

I. CỬ CHỈ TÔN THỜ MÌNH THÁNH CHÚA :

Các Giám Mục cho phép giáo dân cúi mình hoặc bái gối trước Mình Thánh Chúa. Nhưng không một điều nào trong giáo luật nào nói đến “Cúi mình”.

Quyển sách LUẬT dành cho các Giám Mục:

“CAEREMONIALEEPISCOMPORUM” năm 1984 :

Điều 69: “BÁI GỐI là cử chỉ thờ lạy, và vì thế chỉ dành cho MÌNH THÁNH CHÚA, khi được trưng ra cũng như cất trong Nhà Tạm.
Điều 71: “Mọi người khi vào Nhà Thờ đừng quên thờ lạy MÌNH THÁNH CHÚA…Ít nhất bằng một bái gối.
Điều 94: “Quỳ hai gối mà xông hương MÌNH THÁNH CHÚA”
Điều 163: “Các vị đồng tế, từng người một đến trước Giám Mục bái gối kính cẩn lãnh nhận MÌNH THÁNH CHÚA do từ tay Đức Giám Mục.

Quan trọng hơn nữa, KINH THÁNH chỉ dạy BÁI GỐI, không dạy CÚI MÌNH:
Sứ ngôn YSAIA Chương XLV, câu 23 “Trước Thánh nhan ta, mọi gối phải bái quỳ

Thư gởi giáo đoàn Philip, chương II, câu 10 “Khi nghe Thánh danh Giêsu, thì trên trời, dưới đất và trong hoả ngục đều phải QUỲ GỐI”. (Chỉ nghe Thánh Danh Chúa Giêsu, chưa nói đến MÌNH THÁNH CHÚA…)

II.VỀ VIỆC RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA :

Một vài Linh Mục biện minh cho việc Rước Lễ trên tay là chính Chúa Giêsu trao Mình Thánh Chúa cho Giáo dân trong bữa tiệc ly.
Các Cha giáo sử Kinh Thánh trả lời không đúng. Chúng con tìm hiểu :

Matthêu 26,26:
“Cũng trong bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói “Anh em hãy cầm lấy mà ăn đây là mình thầy”(Kinh Thánh trang 1894)

Marcô 14, 22-25:
“Cũng đang bữa ăn. Đức Giêsu…trao cho nhóm 12 tông đồ và nói…(Kinh Thánh trang 1929 câu 20).

Luca 22, 19-29:
“Khi giờ đã đến, Đức Giêsu…và các tông đồ cũng vào với người…Người trao cho các ông (các tông đồ) và nói…(KT trang 19900)

Vậy thì:

Thánh Matthêu nói đến các MÔN ĐỆ
Thánh Marcô nói đến nhóm 12 TÔNG ĐỒ
Thánh Luca cũng nói đến các TÔNG ĐỒ

Không một đoạn nào trong Kinh Thánh nói đến việc Chúa Giêsu trao Mình Thánh Chúa cho Giáo Dân.

III.HUẤN QUYỀN GIÁO HỘI:

Tông Huấn của Đức Thánh Cha Phaolo6 VI INAESTABILE DONUM (Hồng Ân Vô Giá) : nghiêm cấm giáo dân cầm Mình Thánh Chúa.

Ngày 01/03/1989, trong bài giảng tại nhà thờ Đức Bà Cả (Roma), Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II tuyên bố :”CHỈ RƯỚC LỄ TRÊN LƯỠI VÀ QUỲ GỐI LÀ ĐƯỢC PHÉP” (nguyên văn là Communion sur la lnguc at à genoux cst permisc).

Suy niệm lời Chúa sau đây trong thư Thánh Giaon II Jn. 1,9 : “Phàm sĩ đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô thì KHÔNG CÓ THIÊN CHÚA”.

Một vài Linh Mục chỉ còn nại vào Quyết định của hội đồng Giám Mục Việt Nam năm 1991 để giải thích cho giáo dân. Tuy nhiên, các Giáo sử, giáo luật khuyến cáo rằng : quyết định 1991 đó của HĐGM- VN có đúng giáo luật không?

Điều khoản 455 tiết 4 “…nisi omncs et singuli Episcopi conscnzum dederint” trừ khi tất cả các Giám Mục là từng Giám mục đồng ý. Và trong điều khiển này, Giáo Hội cấm vị này bỏ phiếu dùm cho vị kia. Thế mà năm 1991, hội đồng Giám Mục họp thiếu hai Đức Cha : Đức Cha Anre Nguyễn Văn Nam (Mỹ Tho) và Đức Cha Giuse Vũ Duy Nhất (Bùi Chu).

Đức Thánh Cha công bố rằng : “Không có lý do gì để thay đổi cách Thánh Lễ” (trích tông huấn : Memoriable Comini, ngày 29/05/1969).

Những ai rước lễ trên tay là làm nghịch lại ý của Đức Thánh Cha. Những ai cổ vũ sự thay đổi cách rước lễ cũng là những người bất phục tùng Đức Thánh Cha nữa.

Trong giáo phận Roma, Đức Thánh Cha nghiêm cấm việc rước lễ trên tay, Đức Thánh Cha không muốn điều đó. Tại Giêrusalem cũng vậy, trong Giáo Hội công giáo theo nghi lễ Latin, việc rước lễ trên tay là điều cấm kỵ. Tại Pháp, việc rước lễ trên tay được phổ biến như một bệnh dịch, không phải là do các tín hữu yêu cầu mà do các giáo sĩ, các Linh Mục, các giám mục, những người cấp tiến mơ ước đổi mới.

Tại Canada, việc Thánh Lễ trên tay cũng được phổ biến rộng rãi, không ngoài mục đích cải cách để chứng tỏ cho người ta biết rằng đã kết thúc thời kỳ của những người công giáo trước Công Đồng. Xem như Giáo Hội chỉ mới bắt đầu với Công Đồng Vaticano II mà thôi và còn không phải Vaticano II chân chính nhưng là với những đầu óc lệch lạc của Công đồng mà tất cả những người muốn đạp đổ Giáo Hội xúi giục. Mạnh ai nấy làm. Hiện nay tại Canada người ta để mặc cho các tín hữu muốn rước lễ trên tay hay lưỡi tuỳ thích. Nói cách khác, họ được tự do khinh thường hoặc tôn trọng ý muốn của Đức Thánh Cha mà họ biết rất rõ là muốn rước trên lưỡi.

Và những người lẽ ra phải hiểu biết rất rõ hơn ai hết, đó là các nữ tu tốt lành, ở những nơi họ phục vụ họ lại dạy học sinh rước lễ trên tay. Cũng có những người khác, các nam Tu sĩ, các Linh Mục chẳng hạn thì khuyến khích rước lễ trên tay. Họ xúi giục trẻ em trong các trường học và những người lớn xem thường ý muốn của Đức Thánh Cha. Một số lớn Linh Mục trong các giáo xứ còn đi xa hơn nữa: Họ buộc giáo dân của mình rước lễ trên tay, như vậy tất cả đều chế nhạo ý của Đức Thánh Cha.

Người ta nói rằng : giám Mục Canada đã được Thánh Bộ về Phụng Tự cho phép rước lễ trên tay (12/02/1970). Chúng tôi xin trả lời như sau :

“Tại sao các Ngài xin phép rước lễ trên tay quá nhanh như thế khi Đức Thánh Cha vừa công bố duy trì việc rước lễ trên lưỡi? Tại sao các Ngài vội vã làm nghịch ý của Đức Thánh Cha? Các Ngài được linh ứng từ đâu? Sự tôn thờ của các Ngài đối với các bí tích Cực Thánh đã bị tuột dốc? Tại sao phải bày ra một cách tôn thờ khác?

“Phải kể đến hoàn cảnh hiện thời trong một thế giới Toàn diện, hình thức rước lễ trên lưỡi phải được duy trì. Đức Thánh Cha đã không nghĩ đến phải thay đổi hình thức truyền thống trao ban Thánh Thể cho giáo dân. Tòa Thánh khuyến khích đặc biệt các Giám Mục, các Linh Mục và các tín hữu chú tâm tôn trọng các luật lệ hiện hành và được tái xác định bằng cách cân nhắc sự phán đoán đã được ban hành bởi đa số các Giám Mục và vì lợi ích chung của Giáo Hội”.

Có người biện hộ rằng :”Giáo dân đã trưởng thành, nên rước lễ trên tay, cúi mình trước Mình Thánh Chúa là hợp lý”.
Phải, chúng ta chỉ có thể trưởng thành về mặt tâm sinh lý trước mặt thế gian mà thôi. Còn trước mặt THIÊN CHÚA, ai dám nói :”Lạy Chúa, con lớn rồi, con trưởng thành rồi, xin Chúa nhớ con”!

Muốn làm người trưởng thành trước mặt Chúa, chúng ta phải sống lời này:”Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống mà Chúa Kitô sống trong tôi”.

Khi Đức Kitô sống trong tôi thì :”Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn Toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế (Pl 2. 6-7).

Chúa Giêsu và Mẹ Maria đang đau lòng biết chừng nào khi Chúa Giêsu Thánh Thể bị xúc phạm ngày đêm bởi chính con cái mình, bởi chính các bạn hữu của mình :

– Tam Điểm ở Pháp đặt mua mỗi bánh Thánh Thể là 5 Francs để sỉ nhục Người, trong các lễ đen (theo ông Michel Servantl, tác giả quyển sách II est midi moins cing).

– Tại Việt Nam :

  • Một giáo dân thuộc một giáo xứ ở quận Tân Bình, xoè tay nhận Thánh Thể rồi mang về cho gà trống đá ăn để thêm sức mạnh.
  • Một giáo dân khác ở một giáo xứ TP.HCM mang Thánh Thể về cho heo nái ăn để sinh con tốt.
  • Một giáo dân khác nữa trong TP Mỹ Tho mang Thánh Thể về chấm rượu ăn chơi!!!
  • Và còn biết bao nhiêu xúc phạm khác nữa do việc rước lễ trên tay gây ra. Nếu Chúa Giêsu Thánh Thể hiện ra để phán một lời, lời đó là : THÔI ĐỦ RỒI!

Trọng kính Đức Hồng Y.

TỜ TRÌNH này có lẽ khiến Đức Hồng Y kết luận : như vậy thì quyết định năm 1991 của HĐGM-VN sai hoàn Toàn : sai Kinh Thánh, sai Giáo Luật, sai Giáo Huấn của Giáo Hội, sai Truyền Thống…

Chúng con kính xin Đức Hồng Y 2 điểm :

1. Một quyết định sai trái đó còn được thử nghiệm đến bao giờ?

2. Xin Đức Hồng Y ban cho chúng con ân huệ : được bái gối trước MÌNH THÁNH CHÚA và cho giáo dân RƯỚC LỄ TRÊN MIỆNG.
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO ĐỨC HỒNG Y, MỸ THO,

Ngày TRUYỀN GIÁO 22/10/2000

Linh Mục B.NGUYỄN VĂN ĐỆ


Tờ trình này cho đến nay đã gần 30 năm trôi qua, và việc rước Mình Thánh Chúa trên tay tràn lan đến mức những người quỳ rước Mình Thánh Chúa trên lưỡi trở thành ‘kì dị’. Nhưng những người cứ khăng khăng rước lễ trên tay không biết rằng việc cung kính quỳ rước Mình Thánh Chúa mới là xứng hợp. Có lẽ họ chưa đọc đến đoạn Kinh Thánh đó. Mong rằng thật nhiều người đọc được nội dung mà Linh mục Nguyễn Văn Đệ viết, để biết rằng quyết định do HĐGM đưa ra là quyết định sai lầm ngược với Kinh Thánh, ngược với truyền thống các Tông Đồ, ngược lại cả lời tuyên bố của ĐGH Gioan Phaolo II.

Xin giúp share bài viết quan trọng này để nhiều người được biết.

(Chữ in đậm do DUCMEMARIA.COM đánh dấu).