Chúa Nhật ngày 6 tháng 3 năm 2011, lúc 15:00

Hãy vững vàng, hỡi con gái của Ta.

Con không được làm khổ mình khi đọc các lời phê bình ​​trên mạng truyền thông cho thấy rất nhiều con cái Ta đang tỏ ra thù ghét Ta.

Việc chối bỏ Ta đã không bắt đầu và kết thúc tại Cuộc Khổ Nạn của Ta. Nó vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay như là kết quả trực tiếp của sự thù hận do Satan gieo rắc vào con cái Ta.

Con sẽ bị đau khổ vì Danh Ta cũng như những người tín hữu thân yêu dám bảo vệ danh thánh Ta. Hỡi con gái yêu quý của Ta, điều này không mới mẻ gì nhưng chỉ làm cho con khiếp sợ khi chứng kiến.

Thậm chí những người trong số các tín hữu đã từng tuyên xưng tín thác vào Ta cũng sẽ cảm thấy những Thông Điệp này khó hiểu.

Theo thời gian, tất cả những người tuyên bố là thù ghét Ta sẽ phải đánh giá lại quan điểm của họ khi bằng chứng được tỏ ra.

Một số sẽ khóc khi được tỏ lộ về sự ngọt ngào của Chân Lý. Những người khác vẫn tiếp tục đặt nghi vấn vì họ phạm sai lầm là cố ý đi đến quyết định của mình thông qua lý luận của con người.

Giờ đây các con hãy dấn thân và cầu nguyện cho tất cả những người còn nghi ngờ về những Thông Điệp này. Họ làm thế cũng có lý thôi.

Đối với những người nhân Danh Ta mà đến phải chấp nhận rằng họ sẽ chịu thử thách, và chính xác là như thế. Do đó, tất cả các Thông Điệp cần phải được xem xét một cách kỹ lưỡng.

Giờ đây, các con hãy dấn thân trong bình an và yêu thương và hãy nhớ rằng Ta yêu thương tất cả các con kể cả những người từng tuyên bố thù ghét Ta.

Đấng Cứu Thế đầy Yêu Thương Của Các Con

Chúa Giêsu Kitô

Đấng Phán Xét nhân loại