Thứ hai ngày 14 tháng 5 năm 2012, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, của lễ con dâng lên Ta đã được đón nhận và kết quả là Ta sẽ cứu thêm 5 triệu linh hồn nữa.

Mong muốn lớn lao nhất của Ta là cất hết đau khổ của con nhưng của lễ vô giá mà con dâng lên Ta có nghĩa là giờ đây Ta có thể cứu thêm nhiều con cái Thiên Chúa.

Đừng quên rằng Sứ Vụ này là để cứu vớt nhân loại khỏi sa vào Hỏa Ngục. Ta cần sự trợ giúp của con và của những người khác nữa để thực hiện được điều này.

Đừng bao giờ cảm thấy lẻ loi vì Ta yêu thương các con và hằng luôn ở bên các con. Nhiều con cái Thiên Chúa cuối cùng cũng bắt đầu nghe được Tiếng Nói của Ta.

Công việc của Chúa Thánh Thần sẽ trổ sinh hoa trái và ngay cả tâm hồn của những người chai đá nhất cũng sẽ sớm cảm nhận được Tình Yêu Thiên Chúa.

Những tâm hồn lầm lạc, trống vắng và chai đá sẽ cảm nhận được Ngọn Lửa Tình Yêu và sẽ trải qua một cảm giác khao khát được là thành viên trong Vương Quốc Mới của Ta trên trần gian. Nhiều người sẽ không hiểu tại sao nhưng họ không thể nào cưỡng lại cảm giác ấm áp, yêu thương và bình an của họ.

Nhiều người sẽ thấy bất ngờ và họ muốn thưa chuyện với Ta. Giờ đây con phải quy tụ mọi người ở khắp mọi nơi để cầu xin Tặng Ân Tình Yêu của Ta. Họ phải cầu xin để được ban cho những ơn đặc biệt. Hỡi con gái của Ta, con phải dành ra mỗi tuần một ngày cho việc này. Mỗi một linh hồn lầm lạc phải cầu xin Ta trợ giúp họ. Nếu lời cầu nguyện của họ thuận theo Thánh Ý Ta thì Ta sẽ nhận lời họ. Điều này sẽ tạo nên trong họ một mối dây liên kết mạnh mẽ hơn với Thánh Tâm Ta và Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta.

Hãy dấn thân và thực hiện lời mời gọi này: “Lời Cầu con dâng lên Chúa Giêsu.”

Hỡi con, hãy làm điều này càng sớm càng tốt vì Ta muốn bảo đảm rằng những linh hồn, đặc biệt là những linh hồn không chịu nhìn nhận rằng giờ đây Ta đang thông truyền cho các con, thì cuối cùng họ sẽ nhận thấy rằng Ta gần gũi với từng linh hồn biết bao.

Hãy nói cho họ biết rằng Ta yêu thương hết thảy và không loại trừ một tội nhân nào bất kể tội lỗi của họ nặng nề đến đâu.

Tất cả những gì Ta mời gọi nơi họ là hãy đến với Ta và cầu xin Ta trợ giúp họ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth