Thứ bảy ngày 5 tháng 11 năm 2011, lúc 13:00

Con gái của Cha, giờ đây nhân loại sẽ được tỏ cho thấy Bàn Tay Thương Xót của Cha khi Cuộc Quang Lâm của Con Cha gần sắp xảy ra.

Đối với tất cả những linh hồn khốn khổ trong tình trạng hỗn loạn, Cha muốn nói với các con rằng hãy đặt niềm tin vào Cha, Thiên Chúa Cha. Cha là Đấng đã tạo ra từng người trong các con bằng Tình Yêu và lòng nhân từ, Cha muốn cứu từng đứa con yêu dấu của Cha.

Cha không muốn mất một ai trong các con, gồm cả những người xem thường Cha. Hãy sẵn sàng vì Ân Huệ trọng đại nhất đang được chuẩn bị cho các con. Cha sẽ ngăn chặn Satan cướp mất các con nếu các con cho phép Cha. Cha không thể buộc các con phải đón nhận Hành Động Thương Xót này. Điều khiến Cha đau buồn là nhiều người trong các con sẽ khước từ bàn tay thương xót của Cha. Các con sẽ không đủ mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi chứng kiến Sự Thật vì Sự Thật sẽ được tiết lộ cho các con trong Cuộc Cảnh Báo, các con sẽ cố hết sức để nắm lấy Sự Thật như một sợi dây cứu sinh.

Các con phải cầu xin Cha ban cho sức mạnh và hãy để Cha cứu các con khỏi hình phạt đời đời. Cha mời gọi người vô thần, đặc biệt chỉ một lần cuối này thôi. Đừng khước từ Sự Thật khi Sự Thật được tỏ bày ra cho các con. Nếu không các con sẽ bị hư mất khỏi Cha mãi mãi.

Thiên Chúa Cha