Ðức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Khi thấy đám đông, Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”.

Rồi Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Ðức Giêsu sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: “Hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen. Dọc đường hãy rao giảng rằng; Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”

Đó là Lời Chúa.

Phúc Âm Mt 9, 35 – 10, 1.5a.6-8.


Trích đoạn Tin Mừng Như Đã Mặc Khải Cho Tôi, Quyển 3, mục 142:

Hãy xin chủ mùa để Người luôn luôn gởi thêm các thợ mới

Thời hạn đã chấm dứt, Lễ Lều sắp tới. Những người mà Thầy đã nói riêng sáng nay, từ ngày mai, họ sẽ đi trước Thầy để loan báo cho dân chúng về Thầy. Những ai ở lại thì đừng nản lòng. Thầy giữ lại mấy người trong nhóm họ vì những lý do khôn ngoan chứ không phải vì khinh dể họ. Họ sẽ ở lại với Thầy. Rồi sắp tới, Thầy cũng sẽ sai họ đi như Thầy sai bảy mươi hai người đầu tiên. Mùa gặt rất phong phú, các thợ thuyền luôn luôn quá ít để làm việc. Vì vậy sẽ có việc cho mọi người, và còn chưa có đủ người. Vậy đừng ghen tị. Hãy xin chủ mùa để Người luôn luôn gởi thêm các thợ mới cho mùa màng của Người.

Bây giờ hãy giải tán đi. Trong những ngày nghỉ ngơi này, các tông đồ và Thầy đã bổ túc cho việc giáo huấn các con cho công việc mà các con sắp làm, bằng cách nhắc lại cho các con những điều mà Thầy đã nói trước khi sai nhóm mười hai đi. Một người trong các con đã hỏi Thầy: “Con sẽ chữa bệnh nhân danh Thầy bằng cách nào?” Trước hết, hãy chữa bệnh tâm hồn. Hãy hứa Nước Trời cho kẻ tật nguyền nếu nó biết tin vào Thầy. Rồi sau khi thấy nó đã có đức tin thì hãy truyền cho bệnh tật lui đi, và nó sẽ đi. Cũng hãy hành động như vậy đối với những kẻ có bệnh tâm hồn. Trước tiên, hãy thắp ngọn lửa đức Tin; hãy thông truyền đức Cậy bằng những lời lẽ bảo đảm. Rồi đến lượt Thầy, Thầy sẽ đến để đặt đức Ái của Thiên Chúa vào trong họ, giống như Thầy đã đặt nó vào con tim các con sau khi các con đã tin vào Thầy và trông cậy ở lòng nhân hậu của Thầy. Các con đừng sợ loài người cũng như ma quỉ, chúng sẽ không làm hại các con được. Một điều duy nhất các con phải sợ là nhục dục, kiêu căng và tham lam. Vì nó, các con có thể nộp mình cho Satan và các người-Satan, vì cũng có những người-Satan nữa.

Vậy hãy đi trước Thầy, theo con đường dọc bờ sông Giođan. Tới Jêrusalem thì hãy tới gặp các người chăn chiên ở thung lũng Bétlem, và hãy cùng với họ đến tìm Thầy ở nơi mà các con đã biết. Chúng ta sẽ cùng nhau mừng lễ thánh, rồi sau đó sẽ trở về, vững chắc hơn bao giờ hết về sứ mạng của chúng ta.

Hãy đi bình an. Thầy chúc lành cho các con trong thánh danh Chúa.

Leave a Reply