(DUCMEMARIA.COM)Trong quyển Nhà Trừ Quỷ Cuối Cùng — ma quỷ phải thú nhận rằng trong các nhân đức của Đức Mẹ Maria thì nhân đức thứ 4 này làm cho nó căm tức nhất. Cha Amorth tường thuật toàn bộ một cuộc đối thoại của ngài, trong vai trò là người trừ quỷ, cùng với tên quỷ.

Quỷ thú nhận với người trừ quỷ: “Ta sợ bà Maria vô cùng”

Satan rất nhục nhã khi hắn bị Chúa buộc phải nói sự thật.

Trong một phỏng vấn với tạp chí Urlo (2009), Cha Amorth kể lại chi tiết, “Có một lần, tôi chợt hỏi một tên quỷ dù hắn vô cùng thông minh, hắn lại thích xuống hỏa ngục; hắn trả lời, ‘Ta chống lại Thiên Chúa; vì ta tỏ ra là ta mạnh hơn Ngài.” Vì vậy, với chúng, sự nổi loạn là một dấu chỉ của chiến thắng và sức mạnh hơn.”

“Ta rất sợ khi các ngươi nói đến tên Maria …”

Trong quyển Nhà Trừ Quỷ Cuối Cùng — gồm trích đăng từ nhiều blog khác nhau, trong đó có Gloria TV và Testimonianze di fede Cha Amorth tường thuật toàn bộ một cuộc đối thoại của ngài, trong vai trò là người trừ quỷ, cùng với tên quỷ.

Cha Amorth: “Những nhân đức nào của Đức Mẹ làm cho ngươi tức tối nhất?”

Quỷ: “Bà ấy làm cho ta tức giận vì bà là người khiêm nhường nhất trong tất cả mọi tạo vật, và vì ta là kẻ kiêu ngạo nhất; vì bà ta là tinh tuyền nhất trong mọi tạo vật, và ta thì không; vì, trong tất cả mọi tạo vật, bà ấy là người vâng lời Thiên Chúa nhất, mà ta là một kẻ nổi loạn!

Cha Amorth: “Hãy nói cho tôi biết nhân đức thứ tư của Mẹ Maria làm cho ngươi quá sợ hãi và khi ta nói tên của Mẹ thậm chí còn làm cho ngươi sợ hãi hơn ta nói tên của Chúa Giê-su Ki-tô!”

Quỷ: “Ta sợ hơn khi ngươi nói tên của bà ấy, vì ta thấy nhục nhã hơn khi bị đánh bại bởi một tạo vật đơn sơ, hơn là bị bại bởi chính Ngài …

Nhân đức thứ 4 của Đức Mẹ Maria làm ma quỷ tức tối nhất

Cha Amorth: “Nói cho tôi biết nhân đức thứ tư của Mẹ Maria làm cho ngươi tức tối nhất!

Quỷ trả lời: “Vì bà ấy luôn luôn đánh bại ta, vì bà ấy không bao giờ thỏa hiệp với bất kỳ một tì vết nào của tội!

Trong suốt lần trừ quỷ,” Cha Amorth nhớ lại, “Satan nói với tôi qua người bị quỷ nhập, ‘Mỗi Kinh Kính mừng là một cú nổ tung trong đầu của ta; nếu những người Ki-tô hữu đọc Kinh Mân Côi, việc đó đặt dấu chấm hết cho ta!

Cầu Nguyện

Lạy Mẹ Maria là Sự Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ là định nghĩa của sự trinh trong không hoen ố bởi tội nhơ, xin Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ là nơi trú ẩn, che chở và gìn giữ chúng con thoát khỏi mọi tội lỗi. Amen.