Thứ tư ngày 25 tháng 1 năm 2012, lúc 13:50

Hỡi con gái của Mẹ, giờ đây nhiều việc đang xảy ra trên thế giới khi đội quân của Satan tiếp tục gieo rắc sự tàn phá khắp nơi.

Họ đang cố gắng kiểm soát tất cả các tổ chức tài chính để có thể gây ra tội ác tàn bạo khủng khiếp đối với con cái của Mẹ.

Họ, nhóm người độc ác, bị lèo lái bởi tham vọng và quyền lực, cũng đang ra sức tạo ra một cuộc chiến tranh hạt nhân ở Iran.

Hỡi con, con phải cầu nguyện để Thiên Chúa Cha, với Lòng Thương Xót của Người, sẽ mở rộng tâm hồn họ nhằm ngăn chặn những sự việc này.

Hỡi các con, đừng bao giờ đánh mất niềm tin vì lời cầu nguyện của các con đang hữu hiệu. Những tội ác khủng khiếp, bao gồm phá thai, mại dâm, trợ tử và những sự lệch lạc về tính dục, giờ đây đang bắt đầu suy yếu trên thế giới.

Hỡi các con, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ theo các nhóm ở khắp mọi nơi nếu có thể được.

Satan đang nhanh chóng mất đi quyền lực của hắn khi gót chân của Mẹ bắt đầu đè bẹp đầu con rắn.

Giờ đây không còn bao lâu nữa trước khi Thánh Tử của Mẹ ngự đến trên trái đất này.

Trước tiên, Người sẽ ban cho các con cơ hội cuối cùng để hoán cải. Sau đó, Người sẽ chuẩn bị thế giới một cách nhanh chóng cho Cuộc Quang Lâm của Người.

Giờ đây thời gian rất ngắn ngủi.

Hỡi các con, cầu nguyện là vũ khí để ngăn chặn đội quân của Satan thực hiện cuộc đàn áp cuối cùng mà chúng đang lên kế hoạch để chống lại nhân loại.

Hãy nhớ rằng Chúa Cha Hằng Hữu, bằng Tình Yêu và Lòng Nhân Từ, sẽ bảo vệ tất cả những ai tin vào Người.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho phần rỗi của những ai tiếp tục không vâng lời Người và khước từ Sự Thật về sự Hiện Hữu của Thánh Tử yêu dấu của Mẹ.

Giờ đã đến. Hãy mở tâm hồn các con ra với Lòng Thương Xót của Con Mẹ.

Giờ đây bầu trời sẽ bắt đầu thay đổi và rồi mọi người sẽ chứng kiến phép lạ trọng đại xảy ra trước mắt họ.

Hãy sẵn sàng.

Hãy chuẩn bị gia đình các con và hãy đọc Kinh Mân Côi trong mọi dịp để giảm bớt sự kìm kẹp của tên ác quỷ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth