Chúa nhật ngày 22 tháng 4 năm 2012, lúc 10:00

Hỡi con, Thánh Tử của Mẹ rất vui mừng khi thấy đạo binh yêu dấu của Người tuân theo Thánh Ý của Người là đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện.

Những lời cầu nguyện dành cho thời cuối này để trợ giúp tất cả con cái Thiên Chúa tìm kiếm sự chở che cần thiết để đương đầu với những khó khăn mà rất nhiều linh hồn đang phải đối mặt.

Khi các con gặp khó khăn hay đau khổ, hãy luôn kêu cầu Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, để Mẹ chuyển cầu với Thánh Tử yêu dấu của Mẹ thay cho các con.

Hãy luôn ghi nhớ rằng những hy sinh của bản thân các con, được dâng lên Thiên Chúa, sẽ giúp cứu được rất nhiều linh hồn trên trần gian này.

Lời cầu nguyện của các con luôn được Thiên Chúa lắng nghe.

Những lời cầu nguyện ấy không bao giờ bị lãng quên nhưng được xem xét dựa theo Thánh Ý của Thiên Chúa Cha.

Do đó, các con phải kiên nhẫn. Các con phải luôn đặt trọn niềm tín thác vào Thánh Tử của Mẹ.

Hãy đem đến cho Người tất cả những sợ hãi và đau khổ. Khi ấy hãy tín thác rằng tất cả sẽ được Người giải quyết.

Ai trong các con cảm thấy khó để cầu nguyện hoặc khó để giữ cho tình yêu của các con dành cho Thánh Tử của Mẹ được sống động, thì đây là Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt (47) để giúp các con khơi dậy tình mến của các con dành cho Chúa Giêsu.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (47) Khơi lên tình mến với Chúa Giêsu

Lạy Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi cho toàn thế giới, xin cầu cho tình yêu của con dành cho Chúa Giêsu được bừng cháy trở lại.

Xin giúp con cảm nhận được Ngọn Lửa Tình Yêu của Người, để con đựơc Tình Yêu Người đong đầy linh hồn con.

Xin giúp con yêu mến Chúa Giêsu hơn. Xin cầu cho đức tin, tình yêu và lòng sốt mến của con dành cho Chúa trở nên mạnh mẽ hơn.

Xin xua tan mọi nghi ngờ hành hạ con, và xin giúp con thấy rõ Ánh Sáng Thiên Tính của Sự Thật, được tỏa ra từ Con yêu dấu của Mẹ, là Đấng Cứu Độ nhân loại. Amen.

Các con hãy dấn thân trong bình an. Hãy nhớ rằng khi các con kêu cầu Mẹ bằng cả tâm hồn thì Mẹ là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, sẽ chuyển cầu với Thánh Tử yêu dấu của Mẹ.

Mẹ sẽ không bao giờ từ chối một lời cầu xin nào của các con một khi điều đó phù hợp với mong muốn của Con Mẹ và theo đúng Thánh Ý Chúa Cha.

Hỡi các con, hãy học để biết tín thác hơn nữa. Khi các con tín thác vào Thánh Tử yêu dấu của Mẹ là các con thể hiện tình yêu của các con dành cho Người.

Nếu lòng mến của các con yếu kém thì lòng tin của các con dành cho Người cũng sẽ yếu kém.

Chỉ có những ai có lòng khiêm nhường trước mặt Thánh Tử của Mẹ mới được Người ban Ân Sủng để củng cố niềm tin của các con.

Đừng bao giờ bỏ cuộc khi các con cảm thấy tuyệt vọng.

Tuyệt vọng là do tên ác quỷ gây ra.

Hãy chạy đến cùng Mẹ và Mẹ sẽ chuyển cầu để bình an trở lại trong tâm hồn các con.

Khi các con thực hiện điều này các con có thể khước từ những cám dỗ của tên ác quỷ và các con sẽ đươc tự do.

Mẹ Đầy Ơn Phúc của các con

Nữ Vương của các Thiên Thần

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth