Chúa nhật ngày 29 tháng 4 năm 2012 lúc 10:00

Hỡi con, con không bao giờ được phép nghĩ rằng vì sự đơn độc trong Sứ Vụ đặc biệt này mà ơn hoán cải không xảy ra.

Sứ Vụ của con, được Thiên Chúa Cha Hằng Hữu trao phó, là để loan truyền Sự Thật về cuộc Quang Lâm của Con Mẹ cho toàn thể con cái Thiên Chúa.

Điều quan trọng là những ai không dành thời giờ để tôn vinh và tận hiến cho Thánh Tử của Mẹ, được báo cho biết những gì sẽ xảy ra.

Các con phải bao gồm tất cả con cái Thiên Chúa trong những lời cầu nguyện của các con, vì Chúa Cha yêu thương tất cả mọi người.

Ngay cả những người chai đá trước tình yêu của Chúa Cha và không muốn đón nhận Thánh Tử của Mẹ, cũng phải được ban cho sự sống đời đời.

Khi Cuộc Cảnh Báo xảy ra, nhiều tội nhân sẽ được soi sáng và sẽ chạy đến với Thánh Tử của Mẹ để nài xin Lòng Thương Xót của Người.

Chỉ khi ấy, nhân loại mới chịu lắng nghe những Thông Điệp quan trọng mà Thánh Tử của Mẹ ban cho nhân loại thông qua con.

Khi họ nhận ra Sự Thật rằng thời gian cho Triều Đại của Người sắp bắt đầu, họ mới rộng lòng đón nhận Lời Chí Thánh của Người.

Nhiều con cái của Thiên Chúa bị hoang mang về sự hiện hữu của Thiên Đàng và trái đất. Nhiều người quá sợ hãi khi nghĩ về sự sống đời sau.

Hỡi con, những ai yêu mến Thánh Tử của Mẹ sẽ không phải chết.

Thay vào đó, họ sẽ được đưa vào Kỷ Nguyên Mới của Bình An và vào Địa Đàng mà Chúa Cha đã hứa ban cho tất cả con cái của Người.

Các con phải cầu nguyện để tất cả những linh hồn vô định và lầm lạc tìm đường trở về trong Vòng Tay yêu thương của Con yêu dấu Mẹ bằng không, họ sẽ không xứng đáng để bước vào Cổng Địa Đàng Mới.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth