Thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2011, lúc 20:00

Con gái yêu dấu của Cha, hãy mời gọi tất cả các chiến binh cầu nguyện của Cha cầu nguyện cho tha nhân. Tha nhân của các con là những người không tin và những người đang vướng mắc trong bạo lực và hận thù. Họ lang thang một cách tuyệt vọng cố gắng tìm kiếm tình yêu và bình an trong cuộc sống của họ và họ nhận ra đó là những điều họ không thể có được.

Các con phải cầu nguyện hết lòng cho những con người này vì nếu không có lời cầu nguyện của các con thì họ sẽ lao vào lửa hỏa ngục. Đừng để điều này xảy ra. Nếu họ chỉ được khuyến khích bước một chút để tiến về phía Cha và sẵn sàng lắng nghe Lời Cha thì họ sẽ có được những ân sủng để rồi Cha có thể đưa họ vào vòng tay của Cha.

Hỡi con gái của Cha, nhân loại trên thế giới phải bình tâm lại và chú ý đến Cha. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ chứng kiến một loạt các trận động đất và lũ lụt. Hỗn loạn sẽ xảy ra trong một số quốc gia, qua các thảm họa khí hậu.

Đây là những hình phạt do Cha Ta giáng xuống trên nhân loại. Tội lỗi sẽ bị trừng phạt và những nước có tội trong việc thúc đẩy phá thai sẽ không thoát khỏi Bàn Tay của Cha Ta khi Người giáng xuống. Lời cầu nguyện đã ngăn chặn nhiều hành động của những cuộc trừng phạt tương tự, tuy nhiên con người vẫn tiếp tục phạm tội và xúc phạm đến Cha Ta bằng những hành động độc ác và ghê tởm của con người chống lại con người, kể cả đối với các trẻ em vô tội trong bụng mẹ.

Cha khẩn thiết kêu gọi các con giờ đây hãy cầu nguyện vì con cái Cha ở các quốc gia này sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt. Cha Ta đang nổi giận. Người sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi người ta tiêu diệt nhân loại. Trái đất sẽ nổ tung nếu con người không dừng lại. Người, Chúa Cha yêu dấu của Ta, sẽ hoãn lại nhiều hình phạt này mãi cho đến sau Cuộc Cảnh Báo.

Sau đó, mặc dù sau đó con người hoán cải, thì con người sẽ vẫn tiếp tục quay về con đường tội lỗi. Các hình phạt được ban ra là để tỏ cho con người thấy Cha Ta có thể nghiêm khắc đến thế nào. Người yêu thương tất cả con cái của Người nhưng Người đã tạo dựng thế giới này và con người chỉ đơn giản là không được phép hủy diệt thế giới.

Hỡi con cái của Cha, giờ đây hãy cầu nguyện cho tất cả anh chị em của các con.

Chúa Giêsu Kitô

Vua của Nhân loại