Thứ ba ngày 24 tháng 5 năm 2011, lúc 18:00

Con gái yêu dấu của Cha, ngày hôm nay Cha hạnh phúc vì rất nhiều việc đã được hoàn thành để truyền đạt Lời Cực Thánh của Cha cho thế giới qua Sứ Vụ của con. Con không bao giờ được phép cảm nhận rằng con không làm việc đủ vì số lượng những người khước từ những Thông Điệp này. Đối với những ai trong số các con cái Cha, những người không đón nhận lời của Cha bây giờ thì theo thời gian họ sẽ đón nhận. Khi ấy họ sẽ khao khát nghe Tiếng Cha.

Giờ đây hãy chú tâm vào Cha. Đừng để bị lung lạc bởi những người khinh miệt những Thông Điệp này. Đừng bao giờ nản lòng vì thật ra có những người đang lắng nghe lời Cha lúc này và họ đang loan truyền Sự Thật đến những người khác bằng tất cả tình yêu của họ dành cho Cha.

Hoán cải là một thách thức khó khăn trong một thế giới đã quá mù lòa trước Sự Thật về sự sống đời đời. Tính kiên trì là rất cần thiết vì qua sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Quyền Năng của Người lúc này đang được cảm nhận ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới, con cái Cha cuối cùng rồi cũng sẽ trở về với Cha, nhưng không phải là tất cả. Vì những ai ham muốn sự thỏa mãn của con người, do tên lừa dối cung cấp cho họ, thì họ sẽ cảm thấy rất khó khăn để khước từ cuộc sống mà họ đang có. Giờ đây hãy cầu nguyện cho tất cả gia đình và bạn bè của các con để tất cả các con có thể hiệp nhất trong tình yêu của các con dành cho Cha trong Cuộc Cảnh Báo. Vì nếu các con đón nhận biến cố này như là con đường đi đến tự do của các con thì các con sẽ được ban tặng Lòng Thương Xót lớn lao của Cha.

Không dễ để cầu nguyện

Cầu nguyện thì không dễ dàng đối với nhiều người trong số con cái Cha, những người cảm thấy chán khi phải lặp đi lặp lại những kinh nguyện. Nếu đây là cách các con cầu nguyện và các con đang phải vật lộn, vậy thì chỉ cần các con ngồi xuống và thưa chuyện với Cha trong thinh lặng. Chỉ cần suy niệm về Cuộc Đời của Cha ở trên trần thế này. Hãy nhắc nhở chính mình về thời gian Cha đã trải qua ở trên trần gian này và những bài học về tình yêu thương mà Cha đã ban cho tất cả các con. Thế là đủ. Hãy để chính mình trở nên tĩnh lặng trong tâm hồn và Cha sẽ đến ngồi với các con để suy niệm. Cha đồng hành với mọi người. Cha hiện diện mỗi phút giây trong ngày bất kể các con đang làm gì. Cha không bao giờ rời xa các con. Hãy nhớ rằng Cha chính là chỗ tựa nương của các con trong cuộc sống. Hãy dựa vào Cha. Hãy kêu cầu sự trợ giúp của Cha với tấm lòng chân thành và Cha sẽ lắng nghe. Cha không bao giờ khước từ lời khẩn cầu của các con nếu như lời cầu nguyện ấy không đi ngược lại với Thánh Ý của Cha. Tuy nhiên, khi các con xin ơn theo ý hướng là để ban cho các con sự thừa mứa của thế gian thì hãy nhớ rằng Cha sẽ không bao giờ ban cho. Vì Cha không bao giờ có thể ban cho các con những ơn mà Cha biết là sẽ làm hại linh hồn các con. Tặng Ân Cha ban cho là để Cha có thể mang linh hồn các con đến gần Thánh Tâm Cha hơn. Vì khi điều đó xảy ra các con sẽ không còn mong muốn có gì thêm cả.

Đấng Cứu Thế tận tụy và đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth