Thứ tư ngày 1 tháng 6 năm 2011, lúc 11:00

Con gái yêu dấu của Cha, con vừa bị thử thách trong Danh Cực Thánh của Cha để xa rời Sự Thật. Điều này sẽ xảy ra thường xuyên, vì không một ngày nào qua đi mà tên lừa dối không cố gắng làm con xa rời Sứ Vụ này, bằng cách gieo những nghi ngờ trong tâm trí của con.

Con không nên quan tâm đến các thông điệp của các thị nhân khác, hoặc nghe bất kỳ ai, những người tuyên bố rằng họ đến nhân Danh Cha, nếu họ mang cho con một thông điệp, mà thông điệp này trái với Lời Cha đã ban cho con.

Hỡi con gái của Cha, những lời tiên tri của Cha được ban cho con một cách chính xác. Satan sẽ tiếp tục làm sứt mẻ và tổn thương con, vào lúc con ít ngờ tới nhất. Do đó, hãy tự bảo vệ mình trong mọi lúc. Ngày của vị Giáo Hoàng yêu dấu của Cha đã được định đoạt. Ngài sẽ rời Vatican trước khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra. Hãy tin tưởng nơi Cha. Hãy vâng lời Cha. Giờ đây con đang làm việc rất tốt. Nhưng, đừng bao giờ rời mắt khỏi Cha.

Tuy nhiên, đừng sợ phải sống cuộc sống của con, như con vẫn sống bình thường, miễn là lời cầu nguyện và sự tận hiến của con dành cho Cha là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của con. Cha bảo đảm rằng từ giờ trở đi con sẽ không phải đơn độc trong Sứ Vụ này, và chỉ có những ai đã được Cha chỉ định mới có thể ảnh hưởng đến sự phân định của con.

Hãy tín thác nơi Cha khi Cha nói rằng Satan sẽ không thể phá hoại Lời Cha, cũng không thể làm ô nhơ những Thông Điệp mà con nhận được từ nơi Cha. Điều đó sẽ không xảy ra vì Sứ Vụ này tối quan trọng và con sẽ được ban cho mọi sự bảo vệ, hỡi con gái của Cha. Nếu con thắc mắc về bất cứ Thông Điệp nào, hãy đơn giản là đến hỏi Cha và Cha sẽ trả lời cho con. Đừng hỏi bất kỳ ai khác về quan điểm của họ, vì họ không xứng đáng để bình luận về Lời Thánh Thiêng của Cha.

Đừng bao giờ dính dáng đến những thông điệp của các thị nhân khác. Điều này rất quan trọng, vì nó sẽ phá hoại Sứ Vụ của con.

Giờ đây, con biết được rằng chính Cha, Đấng Cứu Thế của con và là Vua của Nhân Loại, là Đấng có Quyền Năng. Không một người nào có thể làm hoen ố Lời Cha. Không thể nào. Hãy cảm tạ vì con đang được ban cho Ơn tiên tri và hãy vâng phục Cha trong mọi lúc. Đừng bao giờ xúc phạm đến Cha bằng những nghi ngờ. Những nghi ngờ đó đã là quá khứ rồi. Hãy tìm kiếm Cha với sự khiêm nhường trong lòng và trong linh hồn con. Hãy giữ im lặng khi Lời Cha bị chế giễu, bị đả phá, bị khước từ, bị chống đối và bị chất vấn, vì đó không phải là phận sự của con để trả lời thay cho Cha. Con sẽ học hỏi được rất nhiều từ nơi Cha, con gái của Cha, nếu con ngồi xuống và lắng nghe Cha. Cha sẽ tuôn đổ trên tâm trí con Ơn phân định. Hãy đón nhận Ân Sủng này. Đừng nghi ngờ. Hãy vui mừng trong Cha.

Đây là Sứ Vụ rất quan trọng, không giống như bất kỳ điều gì mà Cha đã gửi đến cho nhân loại từ thời các ngôn sứ trước đây. Sứ Vụ này sẽ đòi hỏi sức mạnh ở nơi con, trong giới hạn của con người. Ngay lúc này, điều quan trọng là con hãy liên lạc cách đơn giản với Cha qua lời cầu nguyện, Chầu Thánh Thể và các Bí Tích. Tất cả những thứ khác phải được loại bỏ ra ngoài. Gia đình con là rất quan trọng trong mọi lúc. Mọi sự khác trừ hai điều này phải được xếp vào hạng mục thấp hơn. Hãy cố gắng thư giãn và cảm nhận Tình Yêu của Cha. Đừng lãng phí thời giờ quý báu của mình để lo lắng. Con chỉ cần kết hiệp với Cha trong sự hiệp thông trọn vẹn thì con sẽ được an toàn khỏi mọi nguy hại. Cha yêu thương con, con gái của Cha, và Cha tin tưởng nơi con.

Đấng Cứu Thế tận tụy và là Thầy của con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth