Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2011, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Cuộc Thanh Tẩy mà nhân loại sẽ phải chịu qua chiến tranh, động đất, núi lửa, sóng thần, sóng nhiệt và lở đất đang tiếp tục vì tội lỗi của nhân loại.

Chỉ có những ai quay về với Ta, Đấng Cứu Thế Chí Thánh và là Đấng Tạo Hóa của họ, về với Cha Ta cũng là Cha của họ, mới được cứu rỗi. Đừng bao giờ nhìn Cha Ta với nỗi sợ hãi vì Người yêu tất cả con cái mình.

Tuy nhiên, Người sẽ áp dụng hình phạt đối với những kẻ không nhìn nhận sự Hiện Hữu của Người. Giờ đây, sự kiên nhẫn của Người đang cạn dần khi mà sự dữ, niềm tin yếu kém và tình yêu ích kỷ thấp hèn của con người vẫn đang tiếp diễn.

Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, Thiên Chúa tác tạo muôn loài, Người yêu thương tất cả con cái Người với tình yêu dịu dàng mà cha mẹ dành cho con cái mình.

Tuy nhiên, cũng giống như cha mẹ, những người có trách nhiệm, họ sẽ phạt con cái họ nếu chúng có hành động hung hăng hoặc không thể chấp nhận được.

Cũng thế, hiện nay cơn thịnh nộ của Cha Ta sẽ được bày tỏ trên thế giới vào thời điểm này. Này con gái của Ta, như Ta đã nói với con, đây là năm Thanh Tẩy.

Ở khắp mọi nơi người ta sẽ hiểu rằng những biến cố này không phải là tự nhiên. Sự can thiệp của Thiên Chúa gây ra những biến cố này để làm cho con người cuối cùng hiểu được Sự Thật của Kinh Thánh.

Hỡi các con, hãy cầu nguyện và cầu nguyện cho sự hoán cải.

Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con