Thứ tư ngày 25 tháng 4 năm 2012, lúc 15:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhiều linh hồn không đón nhận Ta, chỉ vì họ không muốn đón nhận.

Họ nhận biết Ta là Ai.

Họ biết rằng họ đã được Thiên Chúa Cha, tạo ra từ hư không. Nhưng họ quyết định bỏ mặc Người.

Họ lạm dụng Danh Ta rất thường xuyên một cách rất vô ý thức và Danh Ta thường có trong những lời nguyền rủa của những kẻ bị tên ác quỷ thống trị.

Chỉ khi nào người ta phải rơi vào thảm kịch thì người ta mới dừng lại và nghĩ về cái chết và số phận của họ sẽ ra sao sau khi chết.

Đây là lý do tại sao đôi khi Ta trừng phạt những linh hồn, do Lòng Thương Xót của Ta, để họ ý thức được và nhờ đó Ta có thể cứu họ.

Qua đau khổ, tất cả những sự hấp dẫn do của cải vật chất mà giác quan tìm kiếm, sẽ trở nên vô nghĩa và được nhìn nhận đúng với bản chất thật của chúng – chỉ là những thứ hào nhoáng chóng qua, vốn sẽ tan biến chỉ trong một thời gian ngắn.

Nhiều linh hồn được sinh ra trong thế giới này là được sai đến từ Thiên Đàng. Họ, gồm cả những trẻ em bị bỏ rơi, đã chọn đau khổ như một phương thế để xin ơn cứu rỗi cho các tội nhân.

Thật khó để nhân loại hiểu được mầu nhiệm về Vương Quốc Thiên Chúa vì không một ai được ban cho tặng ân này.

Khi các thiên thần sa ngã nổi loạn chống lại Cha Ta, Người không bao giờ rút đi quyền tự do của con cái Người và Người sẽ không bao giờ lấy đi những Tặng Ân mà Người đã ban cho nhân loại.

Tất cả nhân loại sẽ có ý chí tự do cho đến khi ý muốn của họ hiệp nhất với Thánh Ý Chúa Cha. Satan lợi dụng ý chí tự do này.

 Điều mà hắn không thể chống lại được là khi những linh hồn ưu tuyển, từ bỏ ý riêng và dâng ý riêng của họ lên Thiên Chúa để cứu những người tội lỗi.

Khi thực hiện sự hy sinh này, qua việc chấp nhận đau khổ, thì ảnh hưởng của Satan suy yếu đi.

Khi ấy những tội nhân có thể được cứu rỗi ngay cả khi họ không ăn năn thống hối. Đây là mầu nhiệm của sự đau khổ.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth