Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!’, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.

“Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.    

Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 7, 21. 24-27


Trích đoạn Tin Mừng Như Đã Mặc Khải Cho Tôi, Quyển 3, mục 36:

Chỉ những kẻ đó mới được vào nước Trời

Các con ơi, Thầy đã nói dài với các con. Hãy nghe lời Thầy.

Ai nghe lời Thầy và đem ra thực hành, nó giống như một người biết suy nghĩ: Khi họ muốn xây một căn nhà, họ chọn khu đất đá. Chắc chắn họ phải khó nhọc để xây nền móng: phải làm việc với cái cuốc, cái đục, bị chai tay và đau lưng.

Nhưng sau đó họ có thể đổ hồ ở sườn dốc và đặt vào đó những viên gạch ăn khớp chặt chẽ như bức tường của pháo đài, và căn nhà sẽ đứng vững như ngọn núi.

Cho dù có giông bão, cuồng phong; cho dù mưa rào làm nước sông tràn bờ, dù bị sóng vỗ, căn nhà vẫn đứng vững. Cũng giống vậy với những kẻ mà đức tin được đặt nền móng chắc.

Trái lại, ai nghe lời thầy mà không thấm nhập, không cố gắng để ghi nó vào quả tim, vì chúng biết rằng làm như thế sẽ phải khó nhọc, phải đau khổ, phải từ bỏ nhiều thứ… những người đó giống như kẻ lười biếng và ngu si, xây nhà của họ trên cát.

Rất mau, sẽ có gió bão. Căn nhà xây lẹ thì cũng đổ lẹ. Kẻ ngu si buồn rầu nhìn đống đổ nát và thấy mất toi công của. Ở đây, căn nhà đổ nát cũng còn lại mớ gạch vụn mà người ta có thể sửa chữa, nếu họ chịu tốn phí và chịu mất công khó nhọc.

Nhưng căn nhà thiêng liêng, khi nó đổ vì xây dở thì nó không còn lại gì dùng được cho sự tái thiết. Trong đời sống ở bên kia thế gian không có vấn đề tái thiết. Khốn cho kẻ chỉ có những đổ nát điêu tàn để trình diện Thiên Chúa.

[…]

Sáng sớm hôm nay, có người đã nói với Thầy rằng: nếu tất cả đều đến từ ý muốn của Thiên Chúa, thì những sai lầm của loài người cũng là do ý Chúa. Đó là một sai lầm, và là một sai lầm rất phổ biến.

Người cha có bao giờ muốn cho con mình trở thành người đáng trách không? Ông ta không thể. Nhưng chúng ta thấy, ngay cả trong gia đình chúng ta, có những đứa trẻ trở nên đáng trách, trong khi chúng có người cha công chính, đã chỉ cho chúng điều tốt phải làm và điều xấu phải tránh. Và không ai có thể kết án người cha đã để cho con ông vào điều xấu.

Thiên Chúa là người cha, loài người là con cái Người. Thiên Chúa chỉ điều tốt cho chúng ta và nói: “Đó, cha đặt con trong hoàn cảnh này vì điều tốt cho con”. Hoặc khi ma quỉ và các tôi tớ nó gây những bất hạnh cho con người, Thiên Chúa nói: “Đó, trong cái giờ nặng nề này, hãy hành động như vậy, rồi điều ác này sẽ giúp ích cho phúc lành đời đời”.

Người khuyên bảo các con, nhưng Người không ép buộc các con. Vậy nếu có ai, khi hoàn toàn ý thức rằng đó là ý muốn của Thiên Chúa, nhưng họ cứ thích làm điều ngược lại, vậy họ có thể nói là Thiên Chúa muốn vậy không? Không thể được.

Các con hãy yêu thích ý muốn của Thiên Chúa. Phải yêu nó hơn ý riêng của các con rất nhiều, và hãy làm theo ý Chúa, chống lại tất cả những dụ dỗ và sức mạnh của thế gian, xác thịt và ma quỉ.

Dù những thứ này cũng có ý muốn của nó, nhưng thật vậy, Thầy bảo các con: khốn cho những kẻ tùng phục nó. Các con gọi Thầy là Đức Mêsia, là Chúa; các con nói các con yêu Thầy và các con hoan hô Thầy. Các con theo Thầy, và các con cho đó là tình yêu. Nhưng thật vậy, Thầy bảo các con: trong đám các con, không phải tất cả sẽ được vào nước Trời. Kể cả trong đám những môn đệ lâu nhất và gần gũi Thầy nhất, cũng có những kẻ sẽ không được vào.

Vì có nhiều người chỉ làm theo ý họ, hoặc ý của xác thịt, thế gian, ma quỉ, chứ không làm theo ý Cha Thầy.

Không phải những kẻ nói: “Lạy Chúa, lạy Chúa!” là những kẻ sẽ được vào nước Trời, nhưng là những kẻ làm theo ý muốn của Cha Thầy. Chỉ những kẻ đó mới được vào nước Trời.

Leave a Reply