Thứ tư ngày 24 tháng 8 năm 2011, lúc 16:38

Con gái yêu dấu của Cha, mọi quốc gia trên thế giới sẽ ra sức đọc các Thông Điệp của Cha ban cho con. Chỉ khi họ chứng kiến Cuộc Cảnh Báo thì họ mới tìm sự hướng dẫn của Cha để ban cho họ sức mạnh.

Con gái của Cha, giờ đây con đang mệt mỏi khi nỗi đau khổ gia tăng nhưng con sẽ được thảnh thơi trong một vài ngày. Giờ đây điều mà Cha mời gọi con là hãy dâng sự hy sinh của con để giúp Cha cứu chuộc những người sống trong tình trạng tội lỗi khủng khiếp. Con hãy nỗ lực và hãy nhìn đến lợi ích mà một ngày kia sự hy sinh này mang lại, khi ấy con sẽ vui mừng với Cha khi chứng kiến những thành quả của Sứ Vụ này.

Hỡi các con của Cha, hãy hiên ngang tiến lên trong sức mạnh vì khi những lời tiên tri được ban cho nhân loại qua vị ngôn sứ này giờ đây xảy ra, thì trang mạng thông tin này sẽ có được sự xác tín của nhiều người.

Hỡi con cái của Cha, giờ đây các con hãy cầu nguyện để các con, đạo binh của Cha, gia tăng quân số và đoàn kết một lòng nhằm chiến đấu trong cuộc chiến thiêng liêng ở phía trước.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô