Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011, lúc 20:30

Con gái yêu dấu của Cha, giờ đây hãy chú ý. Hãy trấn an tất cả con cái Cha rằng đức tin sẽ bảo đảm cho ơn cứu độ của họ. Đó là điều hệ trọng nhất hiện nay.

Tình yêu dành cho Cha và dành cho tha nhân sẽ là đường dẫn các con tới Địa Đàng.

Nếu các con yêu mến nhau theo cách Cha yêu thương các con, thì tình yêu ấy phải là vô điều kiện. Các con phải chấp nhận lỗi lầm của nhau. Hỡi các con, hãy tha thứ. Thù nghịch không bắt nguồn từ Thiên Đàng. Thù nghịch do tên lừa dối gây ra để tạo ra sự hỗn loạn.

Hãy trỗi dậy ngay và hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện với Lòng Thương Xót Vô Biên của Cha khi thời gian gần như ở ngay phía trước các con.

Những sự chuẩn bị giờ đây đã hoàn tất.

Giờ đây các con chỉ đơn giản là chờ đợi.

Hãy chuẩn bị linh hồn các con và cầu nguyện cho nhau. Hỡi con gái của Cha, hãy chỉ đón nhận Thánh Ý Cha mà thôi.

Đừng đòi hỏi những lời giải thích. Hãy tuân theo những lệnh truyền của Cha và hãy luôn tỏ ra vâng phục. Đừng rơi vào cạm bẫy mà Satan đang đặt ra để dụ các con rơi vào. Satan muốn các con rơi vào bẫy để hắn có thể chà đạp lên các con, nhưng Cha phải nhắc nhở các con lần nữa là hãy giữ thinh lặng. Hãy chịu bất cứ sự phẫn nộ nào với sự khiêm nhường tuyệt đối.

Hỡi các con, hãy noi gương Cha trong tất cả mọi sự các con làm. Một khi các con thực hiện điều này thì Satan không có cách nào bén mảng tới các con được.

Giờ đây các con hãy dấn thân và chờ đợi. Vì Cha sẽ sớm trở lại.

Chúa Giêsu đầy yêu thương của các con

Đấng Cứu Thế và là Đấng Chuộc Tội của toàn thể nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth