Thứ sáu ngày 11 tháng 5 năm 2012, lúc 20:38

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những sự chuẩn bị rốt ráo đang được thực hiện cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Giờ đây, nhiều người trên thế giới có thể được cứu rỗi nhờ lời cầu nguyện của những tín hữu yêu dấu và những linh hồn ưu tuyển của Ta.

Nếu không nhờ sự hy sinh của những linh hồn gần gũi với Ta thì số người được cứu lẽ ra không được nhiều như vậy.

Ta khao khát được đưa tất cả các con vào Kỷ Nguyên Mới của Hòa Bình, Địa Đàng Mới trên trái đất.

Giá như những linh hồn chai đá, những kẻ khước từ Lời Mời Gọi do Lòng Thương Xót của Ta và những kẻ phải đền tội trước mắt Ta, chịu lắng nghe ta.

Nhiều tín hữu nguội lạnh không xứng đáng bước vào Vương Quốc của Ta. Tâm hồn khép kín và chai đá của họ khước từ Ta khi mà giờ đây Ta đang phán truyền cho các con.

Họ tôn kính Ta bằng môi miệng trong các Giáo Hội, nhưng họ tuyên bố rằng họ tuân theo Ta.

Giờ đây Ta vươn tay ra và mở rộng Cánh Tay Thương Xót của Ta để nắm lấy tay họ nhưng họ lại đẩy Ta sang một bên.

Họ quá nghi ngờ và hoàn toàn không có hiểu biết chân thật gì về việc Ta thông truyền cho nhân loại từ Thiên Đàng, nhưng họ lại tuyên bố rằng họ tin vào Thiên Tính của Ta.

Nhưng, họ lại không chịu tin rằng Ta có Quyền Năng để thông truyền cho nhân loại qua những Mặc Khải của Thiên Chúa.

Họ đang mất đi cơ hội để đón nhận những Ân Sủng dư đầy mà Ta mong muốn ban cho họ để mang họ về với Thánh Tâm Ta.

Giống như một ngôi làng đang phải chịu nạn đói mà không có gì để ăn, khi họ đang từ từ chết đói.

Quả thật, Ta đứng bên cạnh họ và có thể ban cho họ tất cả mọi dưỡng chất và lương thực để mang lại cho họ Sự Sống Vĩnh Cửu. Nhưng họ không thể nhận ra Ta.

Nhiều người không muốn nhìn nhận Ta vì họ nghi ngờ rằng Ta lại có thể thông truyền cho họ trong lúc này.

Hỡi các tín hữu của Ta, đối với những ai trên trần gian này, những người không có niềm tin hoặc không quan tâm đến một thế giới khác bên ngoài, các con phải giúp Ta bảo vệ họ, cứu rỗi họ.

Chẳng bao lâu nữa họ sẽ hiểu được rằng họ có một linh hồn. Chỉ khi ấy Ta mới kêu gọi tất cả các con rao giảng Lời Ta để tất cả nhân loại có thể sống trong Địa Đàng Mới của Ta.

Xin các con hãy loan truyền Lời Ta, loan truyền những Lời cầu nguyện, những Thông Điệp và những Lời Cảnh Báo của Ta cho mọi linh hồn, đặc biệt là những người không có đức tin, niềm tin hay hiểu biết gì về Lời Hứa của Ta trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Họ không có nhiều thời gian. Vì vậy Ta khẩn thiết kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho linh hồn của họ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth