Thứ năm ngày 3 tháng 11 năm 2011, lúc 21:00

Con gái yêu dấu của Cha, những lời tiên tri đã được báo trước sẽ bắt đầu được biết đến và người ta sẽ chứng kiến trên khắp thế giới để không một ai có thể phớt lờ những Thông Điệp này được.

Rất nhiều con cái Cha không hay biết gì về nội dung trong Kinh Thánh của Chúa Cha. Người ta ít quan tâm đến Sách Khải Huyền mà Thánh Gioan đã viết cho nhân loại, Sách Khải Huyền ghi chép chi tiết về thời cuối. Thời cuối giờ đây đã đến. Tất cả các con hãy chuẩn bị.

Sự Thật trong Sách Khải Huyền là đúng như vậy – Sự Thật. Các con có thể nhận ra những dấu chỉ này không? Những bất ổn trên thế giới sẽ tiếp tục leo thang với một mức độ khủng khiếp. Hệ thống tiền tệ của các con đang bị đe dọa bởi một tổ chức toàn cầu, họ không chỉ muốn tiền bạc của các con mà còn muốn lấy đi cả linh hồn các con nữa.

Sự độc ác của con người là quá rõ ràng, nhưng phần lớn vẫn còn được dấu kín. Các sứ giả của Cha giờ đây đang ở với các con để giúp chuẩn bị linh hồn các con. Cho dù các con có nhận ra họ là ai hay không, Chúa Thánh Thần sẽ ngự trị trong tâm hồn họ và loan truyền ơn hoán cải.

Những người bài bác các nỗ lực của Cha để thông truyền cho các con sẽ nhanh chóng hiểu ra Sự Thật. Khi ấy thì con cái Cha sẽ hiệp nhất để chống lại thế lực độc ác do Satan dẫn dắt. Chúng sẽ không thể thắng. Bàn tay của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ đặt từng trở ngại trước mặt chúng. Lòng Thương Xót của Người quá bao la đến nỗi Người sẽ sử dụng Quyền Năng của Người để bảo vệ con cái Người và Người sẽ hủy diệt những kẻ chỉ thích đi theo đường lối của tên lừa dối.

Mặc cho những quan điểm khác biệt của các con về việc có phải chính Cha đang thông truyền cho các con hay không, điều đó không quan trọng. Đức tin của các con đặt vào Cha và Chúa Cha yêu dấu, Thiên Chúa Tối Cao, mới là điều quan trọng.

Hỡi các con, cầu nguyện là điều cấp bách nhất cho dù các con ở bất cứ nơi đâu, bất kể tôn giáo, bất kể quan điểm của các con là gì. Hãy họp nhau lại và cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để xin ơn soi sáng trong thời buổi này. Satan đang ra sức khiến cho các con quay lưng lại với Cha, Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con. Đừng lắng nghe những nghi ngờ và nỗi sợ hãi mà hắn đặt trong lòng các con. Hắn sẽ sử dụng những sự dối trá để ngăn cản Cha tuôn đổ ngập tràn trên linh hồn các con Ánh Sáng Thiên Tính của Cha. Tình Yêu của Cha dành cho các con mạnh mẽ đến nỗi cho dù các con có phớt lờ Cha hoặc quay lưng lại, Cha sẽ vẫn tiếp tục mời gọi cho các con. Cha sẽ thực hiện điều này thông qua quyền năng của Chúa Thánh Thần. Các con phải cầu xin Ân Huệ này bằng cách thưa lên rằng:

“Lạy Chúa Giêsu, xin che chở con bằng Máu Châu Báu Chúa và đong đầy trong con Ơn Chúa Thánh Thần để con nhận ra rằng những Lời này đến từ Chúa. Xin ban cho con tinh thần khiêm nhường. Xin đón nhận lời cầu xin của con với Lòng Thương Xót và xin mở rộng tâm hồn con trước Sự Thật. ”

Cha sẽ nhận lời ngay cả những linh hồn chai đá nhất khi họ đọc lời cầu nguyện này.

Hãy cho Cha cơ hội mang các con đến với Cha để Cha có thể hiệp nhất thật nhiều con cái của Cha trước khi Cuộc Đại Cảnh Báo xảy ra.

Hãy nhớ rằng Tình Yêu của Cha dành cho các con sẽ không bao giờ tắt cho dù các con có ra sức bỏ ngoài tai lời mời gọi khẩn cấp của Cha cho sự hiệp nhất.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con