Thứ ba ngày 3 tháng 7 năm 2012, lúc 20:00

Con gái yêu dấu của Ta, khi Ta gửi đến cho các con những thử thách như tình trạng khô khan về tâm linh, thì các con phải học cách nhận ra đúng bản chất của chúng.

Các con cũng phải chấp nhận rằng khi các con chịu đựng tình trạng khô khan của tâm hồn như vậy là có lý do của nó. Đó là để cứu rỗi các linh hồn nhờ chính sự hy sinh đau khổ ấy.

Nhiều linh hồn hiến tế tin rằng đau khổ mang một trong hai ý nghĩa:

Trước hết, đó là sự bách hại bên ngoài mà các con sẽ phải chịu vì sứ vụ của các con.

Kế đến là sự đau khổ về mặt thể lý, được các con tự nguyện dâng lên Ta như một của lễ để cứu lấy hàng triệu linh hồn.

Cuối cùng là nỗi đau khổ tột cùng của sự trống rỗng tâm linh khi mà các con không thể cảm nhận một chút tình yêu nào dành cho Ta, Chúa Giêsu của các con, khi mà không một lời cầu nguyện nào có thể giải thoát các con khỏi sự giam cầm của đau khổ.

Khi các con cố gắng thì lời cầu nguyện trở thành cực hình cho các con.

Khi các con tìm cách để cảm nhận tình yêu và lòng trắc ẩn dành cho Ta, các con sẽ phải nỗ lực hết sức. Đây là tình trạng trống rỗng về mặt tâm linh khi mà Ta dường như quá cách xa đến nỗi các con không thể tiếp cận được nữa.

Điều mà các con không biết là :

Đây là một Ân Huệ, một Ân Sủng của Ta. Ân Sủng ấy nâng các con lên trong mắt Ta và những thử thách và đau khổ là do Ta ban vì tình yêu trong trắng và lòng quảng đại của các con, để cứu những linh hồn đen tối.

Điều đó có vẻ không công bằng, nhưng các con càng đến gần Thánh Tâm của Ta, thì các con càng chịu bách hại vì tội lỗi của nhân loại.

Chỉ có những người có tâm hồn trong sạch, khiêm nhường, không màng đến bản thân mình, khi họ đặt Ta trên tất cả mọi sự thế gian, mới có thể chịu đựng được Nỗi Đau của Ta.

Những linh hồn ấy được Ta lựa chọn cẩn thận và sẽ làm việc với Ta, qua của lễ hy sinh của họ, để giúp Ta trong Kế Hoạch Cứu Độ.

Hỡi con gái của Ta, đừng bao giờ sợ hãi rằng Ta không hiện diện. Con có thể không cảm nhận sự Hiện Diện của Ta, không hiểu được Ta hoặc không cảm nhận một tình yêu sâu sắc dành cho Ta như bình thường, nhưng Ta vẫn ở bên con.

Hỡi các tín hữu của Ta, hãy luôn tín thác vào Ta, ngay cả khi các con thấy việc cầu nguyện là điều khó khăn.

Hãy tín thác vào Ta khi các con cảm nhận sự khao khát Ta mà không thể thỏa lòng hay làm vơi đi được, cho dù các con nỗ lực biết bao để thưa chuyện với Ta.

Hãy biết rằng khi tình trạng này xảy ra thì Ta đang gần gũi các con nhiều hơn các con tưởng.

Hãy biết rằng chính khi ấy Ta nâng các con lên để các con trở thành một chiến binh đích thực, một chiến binh trong cuộc chiến của Ta để cứu các linh hồn.

Ta yêu thương các con. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng bao giờ thất vọng vì Ta đồng hành với các con luôn.

Rồi sẽ đến ngày sự đau khổ sẽ đi vào quên lãng. Thay vào đó, một niềm vui sẽ dâng trào khắp thế giới, niềm vui ấy chỉ có được nhờ những hy sinh các con dành cho tất cả con cái Thiên Chúa, những người cần sự trợ giúp của các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth