Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan là Elia, kẻ phải đến. Ai có tai, thì hãy nghe!”     

Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM:  Mt 11, 11-15


Trích đoạn Tin Mừng Như Đã Mặc Khải Cho Tôi, Quyển 3, mục 129:

[…]

Và các con, các con đã thấy gì nơi Gioan khi các con tới gặp ông? Một vị tiên tri ư ? Một vị thánh ư ? Thầy bảo các con: Ông còn hơn một tiên tri, ông còn hơn nhiều vị thánh, hơn các vị thánh, vì chính về ông mà có lời chép: “Đây, ta sai thiên thần của ta đến trước con để dọn đường cho con, ở đằng trước con”.

Thiên thần: Hãy suy nghĩ. Các con biết thiên thần là các thần trí trong sạch, do Thiên Chúa tạo dựng giống sự thiêng liêng của Người, dùng làm giây liên lạc giữa loài người – một sự hoàn bị của việc tạo dựng những vật hữu hình và vật chất – và Thiên Chúa: sự toàn thiện của Trời và đất, Đấng Tạo Hóa của vương quốc siêu nhiên và thế gian sinh vật. Trong con người, dù là người thánh nhất, luôn luôn có thịt và máu, để đặt một vực thẳm giữa họ và Thiên Chúa. Vực thẳm này đã thành sâu hơn sau khi tội lỗi làm cho thành nặng nề cả những sự siêu nhiên nơi con người. Vậy đây, Thiên Chúa tạo dựng nên các thiên thần, tạo vật đạt tới đỉnh của bậc thang trong sự tạo dựng, giống như các khoáng chất trong biểu thị nền tảng. Khoáng chất là các bụi cấu tạo nên trái đất, tổng quát là các chất vô cơ. Các đấng là những tấm gương rất trong của tư tưởng Thiên Chúa, là ngọn lửa chuyên chú hành động vì tình yêu, sẵn sàng để hiểu, mau mắn để hành động, tự do trong ý chí cũng như chúng ta, nhưng là ý chí hoàn toàn thánh, không biết phản loạn và những lôi kéo của tội lỗi. Đó là các thiên thần, những kẻ thờ phượng Thiên Chúa, các sứ giả của Người nơi con người. Các đấng bảo vệ chúng ta, cho chúng ta thứ ánh sáng bao quanh các vị, và ngọn lửa mà các vị nhận được trong việc thờ phượng của các ngài.

Gioan được gọi là Thiên Thần bởi lời tiên tri. Vậy Thầy bảo các con: trong số những người được sinh ra bởi đàn bà, không một người nào lớn hơn Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên kẻ nhỏ bé nhất trong nước Trời cũng sẽ lớn hơn ông. Vì kẻ ở trong nước Trời thì là con Thiên Chúa chứ không phải con người đàn bà. Vậy tất cả hãy vươn lên để trở thành công dân của Nước Trời. Các con hỏi nhau điều gì vậy?

–      Chúng con nói: Nhưng rồi Gioan sẽ lên Trời chứ? Và ở đó ông ta sẽ thế nào?

–      Ông ta, trong thần trí của ông, ông đã ở trong nước trời. Và sau khi chết, ông sẽ ở đó như một mặt trời chói lọi nhất của Jêrusalem đời đời. Nhờ vào Ân Sủng nơi ông không khiếm khuyết, và nhờ vào thiện chí riêng của ông, ông đã và đang cố gắng, thậm chí hung bạo với chính mình để có một tận cùng thánh thiện. Kể từ Gioan Tẩy Giả, nước Trời thuộc về những ai biết chinh phục nó bằng sức mạnh chống lại điều xấu, và chỉ có những kẻ mạnh mới chinh phục được. Vì bây giờ người ta đã biết những gì cần phải làm, và đã được ban tất cả cho cuộc chinh phục này. Không còn là thời để nói về Lề Luật và các tiên tri nữa, các vị đã nói cho tới Gioan. Bây giờ là Lời của Thiên Chúa nói, và Lời này không giấu diếm một dấu phẩy nào về những điều phải biết cho cuộc chinh phục này. Nếu các con tin ở Thầy, các con phải coi Gioan như Êlia, người phải đến. Hãy nghe, hỡi những ai có tai để nghe.

Leave a Reply