Thứ ba ngày 10 tháng 5 năm 2011, lúc 16:00

Lời Nguyện xin Ơn Chúa Thánh Thần

Hỡi con gái của Ta, con hãy nói với nhân loại rằng Hành Động trọng đại bởi Lòng Thương Xót của Ta đã diễn ra ngày nay, khi mà Ơn Chúa Thánh Thần, một trong những Ân Sủng trọng đại nhất, đã được tuôn đổ trên toàn thế giới.

Ân Sủng này rất cần thiết trong việc giúp nhân loại chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo. Khi thấm nhuần sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các tôi tớ được thánh hiến của Ta và những tín hữu của Ta sẽ được tăng sức mạnh đáng kể trong tình yêu của họ dành cho Ta và Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta.

Ơn ban sự sống này sẽ mang lại một sự thôi thúc mới cho những linh hồn thờ ơ nguội lạnh đang cầu xin ơn soi sáng. Điều này đã được tiên báo và sẽ mang ơn ích cho tất cả mọi người, kể cả những người tội lỗi cứng lòng.

Như ta đã nói, Lòng Thương Xót của Ta không biết đến giới hạn.

Hỡi các con, giờ đây khi đã tràn đầy Ánh Sáng Chúa Thánh Thần, tất cả các tín hữu của Ta ở khắp mọi nơi phải can đảm và rao giảng Lời của Ta cho tất cả mọi người mà các con tiếp xúc. Hãy gạt bỏ sự khinh miệt mà các con có thể gặp phải vì giờ đây là quá nghiêm trọng để khước từ lời mời gọi hoán cải của Ta.

Giờ đây hãy nghe lời cầu nguyện của Ta để cho các con thêm sự can đảm cần thiết.

“Lạy Chúa Giêsu, giờ đây xin đong đầy trong con Ơn Chúa Thánh Thần để con mang Lời Rất Thánh của Chúa đến với những tội nhân, những người mà con phải giúp đỡ để cứu họ nhân Danh Chúa. Qua những lời cầu nguyện của con, xin giúp con bảo bọc họ trong Máu Châu Báu Chúa để họ được đưa đến gần Thánh Tâm Chúa. Xin ban cho con Ơn Chúa Thánh Thần để những linh hồn đáng thương này được hưởng phúc trong Địa Đàng Mới của Chúa.”

Hãy đọc lời cầu nguyện này mỗi ngày sau khi các con lần Chuỗi Lòng Thương Xót và các con sẽ giúp cứu con cái Ta nhờ sự vâng lời của các con đối với Ta.

Hãy giúp Ta thoát khỏi nỗi đau khổ mà Ta phải chịu trong Thánh Tâm Ta khi Ta chứng kiến biết bao nỗi đau buồn theo cách mà con người trên thế giới đón nhận Danh Thánh Ta.

Không chỉ hài lòng với việc khước từ Ta, nhiều và rất nhiều linh hồn còn phản ứng giận dữ nếu các con là những tín hữu trung thành của Ta dám đề cập đến những gì thuộc về Ta. Họ rất giận dữ bởi vì Tên lừa dối đã khéo léo uốn nắn tâm trí họ quay lưng lại với Sự Thật. Tất cả các con hãy giúp đỡ những linh hồn này. Giờ đây hãy cầu nguyện và khẩn cầu Ta ban sức mạnh cần thiết cho sứ vụ này.

Những Ân Sủng đặc biệt cho những ai loan truyền sự hoán cải

Đối với tất cả các con, những ai loan truyền sự hoán cải thì các con sẽ được ban cho những đặc sủng và trong Vương Quốc của Cha Ta, các con sẽ được ban cho một vị trí đặc biệt. Giờ đây, hãy dấn thân và để cho Chúa Thánh Thần ngự trị trong linh hồn các con, để các con có thể giúp Ta cứu rỗi nhân loại.

Ta yêu thương tất cả các con. Mỗi người các con đều có một chỗ trong Thánh Tâm Ta. Không một ai trong các con, kể cả những tội nhân, bị loại trừ trong cuộc chiến của Ta để cứu rỗi các linh hồn.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Vua của Lòng Thương Xót

Ghi chú: Lời chú giải cuối cùng của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta dành cho thị nhân ở cuối Thông Điệp này:

“Con gái của Ta, đây là biến cố quan trọng. Biến cố này sẽ cứu nhiều linh hồn trước khi Cuộc Cảnh Báo xảy ra và sẽ tiếp tục hiện diện trên thế giới sau đó để giúp ngăn chặn những người tội lỗi quay trở lại con đường cũ. Hỡi con gái của Ta, biến cố ấy đã được tiên báo, và nói tới những điều lớn lao. Nhưng các tín hữu của Ta phải làm việc siêng năng ngay từ bây giờ để giúp Ta dẫn dắt cuộc chiến nhằm giành lấy các linh hồn.”