Bí Tích Thánh Thể DUCMEMARIA.COM (2)

Phép Lạ Thánh Thể
SCETE

Ai Cập, thế kỷ thứ 3-5

Hồ sơ còn sót lại hiện thời về Phép lạ Thánh Thể Scete ở Ai cập có từ những thế kỷ đầu tiên của Giáo hội Công giáo, dựa theo bài viết của các tu sĩ ẩn cư trong sa mạc, bắt chước theo gương thánh Antôniô, Giám mục.

Có một tu sĩ mang lòng hoài nghi về Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong bánh rượu thánh hiến khi dâng Lễ.

Phép lạ Thánh Thể Scete ở Ai cập
Ảnh: stswithuns.org.uk

Người này nói: “Bánh mì chúng ta nhận được không thực sự là Mình Thánh của Chúa Kitô, nhưng là một tượng trưng cho Mình Thánh Chúa.”

Những tu sĩ khác nói cho anh ta: ‘Những gì anh đang nói mâu thuẫn với Đức tin của chúng ta.’

Người không tin đáp lời với những tu sĩ trong kia rằng:“Cho đến khi các anh có thể cho tôi thấy bằng chứng, tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của tôi.”

Cho đến một ngày Chúa Nhật, sau khi truyền phép, hình Chúa Giêsu Hài Đồng hiện ra trong Bánh Thánh. Trước phép lạ này, tu sĩ kia phải thốt lên: “Lạy Chúa, con tin rằng Bánh đã thực là Thân Thể Ngài, và Huyết Ngài ở trong chén.”

Có ba tu sĩ đồng hành đã chứng kiến hình ảnh này.


DUCMEMARIA.COM lược dịch từ Đức Mẹ Lourdes và Giáo xứ St Swithun