Thứ hai ngày 25 tháng 7 ngày 2011, lúc 09:00

Con gái yêu dấu của Cha, với một niềm vui hết sức lớn lao, một lần nữa Cha lại nói với con về việc hoán cải hiện đang diễn ra trên thế giới. Khi càng có thêm nhiều hành động tàn bạo gây ra bởi những kẻ chịu sự ảnh hưởng của Satan, thì càng có thêm con cái của Cha bắt đầu đặt câu hỏi về mức độ tàn bạo của mục đích giết người hiện đang lan tràn trên thế giới. Khi càng có thêm sự dữ được bày ra cho các con thì người ta cũng sẽ nhận ra rằng Satan, trên thực tế, đang hiện hữu. Đối với những người không tin rằng hắn hiện hữu, hãy để Cha giải thích làm thế nào các con có thể nhận ra những công việc độc ác của hắn.

Mỗi lần con cái Cha chứng kiến việc giết người, tự tử, chiến tranh, tham nhũng của các chính phủ và những người cầm quyền, lòng tham lam, kiêu ngạo và bất công thì hãy biết rằng những hành động này là biểu hiện của Satan. Giờ đây tên ác quỷ đã trở nên tuyệt vọng đối với việc đầu độc tâm trí con cái của Cha. Hắn sẽ làm tất cả mọi sự có thể được vào thời điểm lịch sử này, vì hắn đang rất giận dữ. Các con, con cái của Cha, là những mục tiêu của hắn. Trong khi hắn nhận thấy dễ dàng phá hoại linh hồn của những người tự mở lòng ra trước ảnh hưởng của hắn – những người không ngừng tìm kiếm sự tôn vinh trên trái đất này thì hắn cũng nhận thấy càng ngày càng khó làm giảm tinh thần những tín hữu nhiệt thành của Cha. Họ được ban cho biết bao nhiêu Ơn Chúa Thánh Thần đến nỗi Satan trở nên bất lực khi chống lại họ.

Đối với tất cả những ai tuân theo lệnh truyền của Cha trong việc cầu nguyện, họ sẽ trở nên mạnh mẽ trong tâm trí và tinh thần. Khi ấy họ sẽ không quan tâm đến việc Satan có điên cuồng tấn công họ trong cơn giận dữ hay không vì binh giáp bảo vệ họ quá vững chắc. Điều này không có nghĩa là hắn sẽ không sử dụng mọi cách thế để dụ dỗ các con qua những ham muốn của xác thịt. Điều này không có nghĩa là hắn sẽ không làm tổn thương các con bằng cách nói xấu với những người thân và những người mà các con yêu mến. Hỡi các tín hữu của Cha, hãy đứng cho vững vì chính nhờ sức mạnh của các con mà hắn sẽ bị nghiền nát mãi mãi. Hỡi các con, hắn sẽ trở nên bất lực khi sự hoán cải lan rộng. Vì bằng cách nào hắn lại có thể ép các con uống chung chén hận thù của hắn dành cho nhân loại khi các con không thèm khát mọi lời hứa suông của hắn? Các con càng trở nên mạnh mẽ thì hắn sẽ càng ít quấy phá các con.

Giờ đây hãy biết rằng khi các con chứng kiến tình trạng bất ổn toàn cầu, thì đó chính là do tên lừa dối nhúng tay vào. Những tín hữu của Cha giờ đây lập tức nhận biết được sự độc ác của Satan khi công việc của hắn quá rõ ràng. Hãy cầu nguyện để anh chị em của các con cũng sẽ chứng kiến những việc làm độc ác của hắn và nhận ra đúng bản chất của những việc làm ấy. Cuối cùng, chỉ khi nào những người không có lòng tin nhìn nhận rằng Satan hiện hữu thì họ mới chạy đến với Cha để tìm nơi nương tựa.

Giờ đây hãy cầu nguyện cho cuộc hoán cải trên toàn cầu, cuộc hoán cải sẽ xảy ra, không chỉ vì Cuộc Cảnh Báo, nhưng vì Sự Thật.

Đấng Cứu Thế và là Thầy yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth