Hình Ảnh Bà Rebecca & Giacóp Trong Thánh Kinh Và Nét Tương Đồng Với Mẹ Maria Và Những Người Tận Hiến Cho Mẹ

Hình Ảnh Bà Rebecca & Giacóp Trong Thánh Kinh Và Nét Tương Đồng Với Mẹ Maria Và Những Người Tận Hiến Cho Mẹ

Hình Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp 183.     Thánh Linh cống hiến cho chúng ta ở trong Thánh Kinh một hình ảnh (Gen. 27) bóng bẩy đáng chú ý về tất …

XEM BÀI VIẾTHình Ảnh Bà Rebecca & Giacóp Trong Thánh Kinh Và Nét Tương Đồng Với Mẹ Maria Và Những Người Tận Hiến Cho Mẹ