Sách Sự Thật

Chúa Giêsu đã nói với Maria rằng các Thông Điệp được tiết lộ với cô là Sách Sự Thật – loạt Thông Điệp cuối cùng của Thiên Chúa được truyền đạt cho thế giới trước Cuộc Quang Lâm và đã được báo trước trong Sách Daniel và Sách Khải Huyền. Những Thông Điệp này có nguồn gốc thánh thiêng và được ban ra bởi tình yêu tinh tuyền mà Thiên Chúa dành cho tất cả con cái của Người.

Chúa Giêsu cho Maria biết rằng cô là Sứ giả thứ 7, Vị Thiên Thần thứ 7 được gửi đến để tiết lộ cho thế giới nội dung của các Ấn trong Sách Khải Huyền mà chỉ có Chiên Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô mới có thể mở được. Người sẽ mở các Ấn và tiết lộ trước về các nội dung. Maria phải công bố những nội dung ấy khi mỗi Ấn được mở ra. Người đã nói với cô rằng cô là vị ngôn sứ thời cuối.

Nguồn: SachSuThat.com

Chiến Dịch Cầu Nguyện

Những Thông Điệp của Ta thì đầy hy vọng và Ta sẽ giảm nhẹ phần lớn những đau khổ đã được tiên báo, nhờ vào sức mạnh của các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện. Mục đích của Sứ Vụ này là để cứu các linh hồn. Ngoài mục đích này ra thì không có bất cứ điều gì khác. Những Thông Điệp của Ta được trao ban nhằm soi sáng các con, cảnh báo các con về những mối nguy hiểm, vốn sẽ ảnh hưởng đến đức tin của các con, và cũng để chuẩn bị các con cho Địa Đàng Mới của Ta.

Sách Sự Thật đã được nhắc đến trong Cựu Ước:

Đa-ni-en chương 10:

21 Nhưng ta sắp báo cho ngươi biết điều đã ghi chép trong sách sự thật. Không một ai hiệp lực với ta chống lại các vị đó, ngoại trừ thiên sứ Mi-ca-en, tướng lãnh của các ngươi.

Và trong Đa-ni-en chương 12, ông được lệnh đóng sách sự thật lại, nội dung sách sự thật chỉ được tiết lộ khi đến thời đến buổi:

Phần ngươi, Đa-ni-en, hãy giấu những lời này, hãy niêm cuốn sách lại cho đến thời cùng tận. Bấy giờ nhiều người sẽ đọc, và được hiểu biết thêm.

Đa-ni-en chương 12, 8-12:

Tôi nghe mà không hiểu. Tôi liền nói : “Thưa ngài, cuối cùng những điều ấy sẽ như thế nào ?” 9 Người đáp : “Không sao, Đa-ni-en, những lời ấy được giữ kín và niêm phong cho đến thời cùng tận. 10 Nhiều kẻ sẽ được thanh luyện, tẩy trắng và thử bằng lửa. Ác nhân tiếp tục làm điều ác và không ai trong họ sẽ hiểu, còn hiền sĩ thì sẽ hiểu. 11 Từ thời lễ thường tiến bị bãi và đồ ghê tởm khốc hại được đặt lên, sẽ có một ngàn hai trăm chín mươi ngày.12 Phúc thay ai kiên tâm chờ đợi suốt một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày.

Thánh Gioan Thánh Sử mô tả cuốn sách này trong Khải Huyền, chương 10:

 Tôi đến gặp thiên thần và xin người cho tôi cuốn sách nhỏ. Người bảo tôi : “Cầm lấy mà nuốt đi ! Nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng, nhưng trong miệng ông, nó sẽ ngọt ngào như mật ong.” 

Lời tiên tri được ban cho ngôn sứ Đa-ni-en khi ông được lệnh đóng Sách Sự Thật lại cho đến thời cuối, khi mà Thiên Chúa sẽ tiết lộ nội dung và thời ấy nay đã đến.

Những mặc khải cũng được Thiên Chúa ban cho Gioan Thánh Sử, nhưng chỉ là một phần; một số bí mật được Thiên Chúa tỏ ra cho Thánh Sử trong một cuốn sách nhỏ về Bảy Ấn.

Ông đã không được phép tiết lộ nội dung của sách. Thay vào đó, ông được lệnh đặt cuốn sách xuống và nuốt nó đi để cho những Ấn đó không bị vỡ cũng như phần nội dung không được tiết lộ cho đến thời cuối. Qua việc nuốt cuốn sách nhỏ đó, một đầu mối đã được ban cho nhân loại.

Ăn vào thì đắng, có nghĩa là Sự Thật gây ra nỗi sợ hãi.

Sự Thật cũng có thể gây mất lòng những ai tuyên bố là hiểu biết tất cả những kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Tuy nhiên Sự Thật chính là Tình Yêu mạnh mẽ mà Thiên Chúa dành cho mỗi người trên trái đất này, Tình Yêu ấy thì ngọt ngào đối với những ai biết đón nhận.

Các thông điệp

Xem