Bí Mật Kinh Mân Côi 24-27

Bí Mật Kinh Mân Côi

Bí Mật Kinh Mân Côi 24 -27: Một trong những tên qủi đang ở trong em bắt đầu cười và nói diễu cợt rằng: “Này, đại ca, nếu đại ca dám bỏ cỗ tráng hạt đi thì tụi này sẽ cho đại ca biết tay!”

Bí Mật Kinh Mân Côi 21-23

Bí Mật Kinh Mân Côi

Bí Mật Kinh Mân Côi 21 -23 của thánh Montfort, phần này nói về sự hoàn thiện bản thân và nhờ Kinh Mân Côi Mẹ uốn nắn nên giống Chúa Giêsu Kitô, đạt đến con đường trọn lành.