Thứ hai ngày 23 tháng 5 năm 2011, lúc 09:30

Con gái yêu dấu của Ta, đây là thời gian để suy ngẫm về những Thông Điệp Thánh Thiêng của Ta và để bảo đảm rằng thật nhiều tội nhân trên toàn thế giới chú ý tới những Thông Điệp này.

Hãy chắc chắn rằng những Thông Điệp này đang được ban cho thế giới như là một Ân Huệ để giúp cứu tất cả các con, tất cả con cái của Ta kể cả những người đi theo các con đường khác nhau để đến với Thiên Chúa Cha Hằng Hữu.

Nhiều người, đặc biệt là những người Công Giáo, sẽ thắc mắc khi Ta đã không đặt họ lên trước con cái thuộc những tín ngưỡng khác. Lời Ta ban xuống đã được sắp đặt để tất cả mọi người nghe được chứ không phải chỉ dành cho một số ít người được ưu tuyển. Tình Yêu của Ta không phân biệt. Những ai thắc mắc cách thức mà Ta truyền đạt cho nhân loại qua vị ngôn sứ này, giờ đây hãy lắng nghe Ta. Đang khi các con là những tín hữu của Ta, hiểu rằng Sự Thật không bao giờ thay đổi kể từ Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta, thì các con phải biết rằng Ta phải trải rộng Tình Yêu của Ta tới tất cả con cái của Thiên Chúa. Không một người nào quan trọng hơn người nào.

Con gái của Ta, con không được phép trả lời hay cố gắng bảo vệ lời của Ta khi con bị thách đố để giải thích tại sao Ta lại truyền đạt theo cách này. Lời của Ta là Thánh Thiêng. Lời không thể được thay đổi cho phù hợp với những ai cho mình là những chuyên gia về thần học. Vì Lời của Ta sẽ được ban cho thế giới theo thứ ngôn ngữ để nhân loại hôm nay hiểu được một cách rõ ràng. Nhiều người sẽ hỏi tại sao Lời Ta không sử dụng những thuật ngữ hay những cách diễn đạt của các ngôn sứ và các tông đồ của Ta ngày trước và Ta sẽ trả lời cho họ ngay bây giờ.

Hãy nhớ rằng Giáo Huấn của Ta không bao giờ thay đổi. Bất kể ngôn ngữ nào mà Ta sử dụng ngày nay để truyền đạt theo cách thức hiện đại, Sự Thật thì vẫn y như vậy, không hề bị sứt mẻ.

Hãy thận trọng với những thị nhân hay những ngôn sứ vốn tuyên bố rằng họ đang nhận những thông điệp từ Ta, khi họ sử dụng ngôn ngữ cổ xưa hoặc những trích dẫn từ Kinh Thánh vì đây không phải là cách mà Ta sẽ truyền đạt cho nhân loại hôm nay. Tại sao ta phải làm điều đó chứ? Ta lại chẳng hóa ra xa lạ với thế hệ những người trẻ, những người không biết gì về loại ngôn ngữ trong Sách Thánh của Cha Ta sao?

Hỡi các con, sự đơn giản chính là yếu tố then chốt khi Ta truyền đạt Lời Cực Thánh của Ta. Hãy nhớ rằng khi chỉ dạy người khác Sự Thật về sự Hiện Hữu của Ta thì sự đơn giản trong phương pháp của các con là điều thiết yếu. Nếu các con không làm như vậy thì các con sẽ không thể đánh động những linh hồn lầm lạc đó bởi vì họ sẽ không mở tai lắng nghe đâu.

Thông Điệp tình yêu của Ta

Thông Điệp về Tình Yêu của Ta rất đơn giản. Ta là Sự Sống mà con cái Ta trên trái đất khao khát. Hãy giải thích rằng Ta là Sự Thật. Hãy giải thích rõ ràng. Nếu không có Ta thì sẽ không có sự sống đời đời. Hãy dùng những lời tiên tri mà Ta mặc khải cho vị ngôn sứ này để thu hút sự chú ý của những người không có đức tin. Chính vì lý do này mà các Thông Điệp được ban cho thế giới. Không phải là để làm cho họ sợ hãi nhưng là để chứng minh rằng chính Ta đang thông truyền cho thế giới ngày nay theo một cách thức mà Lời Cực Thánh của Ta không chỉ được nghe đến mà còn phải được tin tưởng nữa.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương và là Thầy của các con

Chúa Giêsu Kitô, Vị Vua của Lòng Thương Xót

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth