Thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 2011, lúc 22:45

Con gái yêu dấu của Ta, đối với những ai nghi ngờ, đặc biệt là những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người có thể bác bỏ Lời của Ta qua những Thông Điệp này, thì đây là những gì Ta muốn nói với họ: Hãy gia tăng đức tin của các con vào Ta bằng cách nhìn nhận rằng Lời của Ta không chỉ được ban cho thế giới trong thời gian Ta ở trên trần gian mà còn được ban sau đó nữa, nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần.

Từ thuở ban đầu, Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, đã thông truyền cho nhân loại qua các ngôn sứ. Bằng cách này, những Giáo Huấn của Sự Thật đã được nhân loại biết đến để bảo đảm rằng đức tin của họ được giữ vững. Những mặc khải và những Giáo Huấn khác về Sự Thật đã được ban cho nhân loại qua các Thánh Tông Đồ, qua những môn đệ nhiệt thành, qua ngôn sứ và cũng là Thánh Sử Gioan. Sau đó thì Lời của Ta, Giáo Huấn của Ta và mọi sự cần thiết cho ơn cứu độ của nhân loại đã được hoàn tất. Giờ đây, vì thế giới đang đứng trước sự chuyển giao quan trọng nhất trong lịch sử của mình nên Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, đã sai những ngôn sứ mới đến thế giới. Các con hãy biết chắc rằng những ngôn sứ này không đem đến cho các con những Giáo Huấn mới, vì điều đó không cần thiết. Thay vào đó, họ đang được sai đến vì ba lý do.

Đầu tiên là để nhắc nhở nhân loại về Sự Thật trong Sách Khải Huyền. Hai là để cảnh báo nhân loại về thời gian mà họ đang sống để họ lại có thể thắp lên niềm tin của mình. Ba là để giúp loan truyền ơn hoán cải để những tín hữu của Ta có thể hình thành một đạo binh hùng mạnh nhất nhằm cứu các linh hồn. Ta đang truyền đạt qua vị ngôn sứ này và những ngôn sứ khác để Lời của Ta được lắng nghe ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Hãy nhớ đến Tình Yêu và Lòng Trắc Ẩn Tuyệt Đối của Ta

Hãy lắng nghe cẩn thận tất cả các Thông Điệp này vì những Thông Điệp này không chỉ công bố Lời của Ta như các con đã biết, mà còn mặc khải cho các con về Tình Yêu và Lòng Nhân Từ Tuyệt Đối của Ta cho từng người trong các con. Cũng hãy nhớ đến Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta. Tất cả mọi tội nhân sẽ được tha thứ một khi họ xin ơn cứu rỗi.

Tầm quan trọng của Chuỗi Kinh Rất Thánh Mân Côi và Kinh Lòng Thương Xót

Trong khi các thảm họa sinh thái sẽ diễn ra, hãy nhớ rằng việc cầu nguyện bao gồm việc đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh và Kinh Lòng Thương Xót sẽ giúp ngăn chặn được rất nhiều những thảm họa đó. Hỡi các con dấu yêu của Ta, hãy nhớ rằng các con là những người đặt niềm tin vào Ta và Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta và những ai làm theo lệnh truyền của Ta sẽ không phải sợ gì cả. Cũng hãy để cho Ta nhắc lại cho các con rằng vì hai hành động vĩ đại của Lòng Thương Xót đang được ban cho các con – Tặng Ân Chúa Thánh Thần được ban tràn đầy cho nhân loại vài ngày trước đây và Cuộc Cảnh Báo Vĩ Đại mà hàng triệu người sẽ hoán cải về với Sự Thật. Đây sẽ là một phép lạ cả thể và là phép lạ sẽ mang lại niềm vui cho vô số người.

Cuộc bách hại gây ra bởi Con Rồng Đỏ và những kẻ không thuộc về Thiên Chúa

Trong khi Satan sẽ trỗi dậy vì những kẻ lầm lạc đáng thương đi theo hắn, những kẻ mà hắn sẽ lôi kéo ra khỏi Ta – trong khi Ta là hy vọng duy nhất của họ vì phần rỗi đời đời – thì sự trỗi dậy của hắn sẽ chỉ là chốc lát. Mặc dù vậy, Ta phải cảnh báo các con rằng đây sẽ là một thời gian đáng sợ của việc bách hại do Con Rồng Đỏ cầm đầu và những thành phần chính trị không thuộc về Thiên Chúa. Nhờ lời cầu nguyện và các Bí Tích các con sẽ có được sức mạnh để kiên vững trong những thử thách này. Tất cả các biến cố này đã được tiên báo và sẽ xảy ra để dứt khoát loại trừ sự dữ ra khỏi thế giới. Vì thế, sự thanh tẩy này và hàng loạt cuộc trừng phạt xảy ra là điều cần thiết. Bởi vì chỉ sau đó thế giới mới có thể sẵn sàng cho Địa Đàng Mới trên trái đất.

Đừng bao giờ phớt lờ lời mời gọi của Ta. Chỉ khi các con nhận thấy rằng những lời tiên tri được mặc khải cho các con qua những ngôn sứ được tuyển chọn của Ta bắt đầu trở thành hiện thực, thì các con biết chắc chắn rằng chính Ta đang nói với các con.

Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth