Thứ bảy ngày 1 tháng 10 năm 2011, lúc 20:30

Con nhỏ bé yêu dấu của Mẹ, con hãy cầu nguyện cho những linh hồn chối bỏ Thánh Tử của Mẹ và những người kiêu ngạo.

Thời gian đang tới gần khi Thánh Tử của Mẹ một lần nữa đang ra sức cứu nhân loại khỏi sa hỏa ngục. Hỡi con của Mẹ, điều quan trọng là con phải tiếp tục vâng phục Thánh Tử của Mẹ trong mọi sự khi Người mời gọi.

Người chịu thống khổ và muốn cứu tất cả các con khỏi nanh vuốt của tên lừa dối. Hắn, tên lừa dối, cũng đang chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo. Trong khi Thánh Tử của Mẹ, qua Lòng Thương Xót của Người, sắp đặt kế hoạch cứu rỗi linh hồn của nhân loại thì hắn, tên lừa dối, sẽ cố gắng thuyết phục họ rằng Cuộc Cảnh Báo chỉ là một ảo giác.

Satan phải được ngăn chặn trong việc cướp đi linh hồn những ai còn đang nghi ngờ. Hãy giữ họ trong những lời cầu nguyện của các con vì họ là những người cần lời cầu nguyện của các con nhiều nhất.

Mẹ Đầy Ơn Phúc của các con

Nữ Vương Thiên Đàng