Ý nghĩa của kinh Mân Côi được dựa trên lịch sử, vẻ tuyệt diệu và thần lực của kinh Mân côi, nhất là do chính Đức Mẹ đã phán dạy và tỏ mình ra là Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, và nhiều Đức Giáo Hoàng khuyên dạy đọc kinh Mân Côi.

Những chuỗi hoa hồng dâng lên Mẹ

Kinh Mân Côi nguyên tiếng Latinh là Rosarium, tiếng Anh, tiếng Pháp là Rose là hoa hồng tượng trương kinh Kính Mừng kết thành vòng hoa thiêng dâng kính Đức Mẹ như cổ thời Hylạp, và một số nước hiện nay, người ta làm vòng hoa tươi treo vào cổ trao tặng nhau. Trước kia người ta đếm kinh bằng hạt sỏi, dần dần người ta kết những hạt khác thành chuỗi Mân côi gọi là Rosary.         

Thế kỷ XII, 150 Thánh vịnh David dài quá đối với nhiều người không thể đọc được, nên người ta đọc 150 kinh Lạy Cha thay thế. Dần dần người ta đọc 150 kinh Kính Mừng thay 150 kinh Lạy Cha. Do đó thánh Đaminh gọi là “Thánh vịnh Đức Mẹ.” Sau này Đức Sixtô IV gọi tắt là “Thánh vịnh.”

Bắt đầu kinh Kính Mừng chỉ gồm có lời chào của thiên sứ Gabriel: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Thiên Chúa ở cùng Bà” (Lc 1: 28), rồi được thêm lời chào của bà Thánh Elizabeth: “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Con lòng Bà gồm phúc lạ” (Lc 1: 42).           

Cũng trong thế kỷ XII, Đức Mẹ hiện ra trao truyền tràng hạt Mân côi cho Thánh Đaminh để cải hoá bè rối Albigensê đang tung hoành ở phía nam nước Pháp. Sang thế kỷ XIII, đời Đức Urbanô IV, Thánh Danh “Giêsu” được thêm vào. Thời đó người ta đọc 150 kinh Kính Mừng cùng với 150 kinh Lạy Cha, nghĩa là mỗi kinh Kính Mừng một kinh Lạy Cha. Đến thế kỷ XIV, thầy Henry Kalkar (1328-1408), dòng Carthusian do thánh Brunô sáng lập, chia 150 kinh Kính Mừng thành từng chục (10) mỗi chục một kinh Lạy Cha.

Thế kỷ XV, Cha Đaminh Prussia (1384-1460) cũng dòng Carthusian chia 150 Kinh Kính Mừng thành 3 chỗi 50. Cũng trong thế kỷ này, Chân phúc Alanô de la Roche hay là De Rupe thêm phần suy niệm các mầu nhiệm trong khi lần chuỗi. Từ nay tràng kinh Mân Côi gọi là “Vòng hoa hồng”. Chân phúc Alanô nhiệt thành phổ biến kinh Mân Côi mà Đức Mẹ đã trao truyền cho Thánh Đaminh. Chân phúc Alanô thành lập Hội Mân Côi năm 1480 và được Đức Mẹ hứa ban 15 ơn cho những ai trung thành đọc kinh Mân Côi.

Năm 1521, Cha Albertô da Castello, O.P., sửa lại mỗi kinh Lạy Cha với một mầu nhiệm. Năm 1569, Đức Thánh Piô V với bửu sắc “Consueverent Romani Pontifices” thêm phần thứ hai kinh Kính Mừng: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời...” với kinh Sáng Danh, và ấn định kinh Mân Côi như chúng ta đọc ngày nay.

Ý Nghĩa Của Kinh Mân Côi

Vẻ tuyệt diệu kinh Mân Côi gồm hai phần như “linh hồn” và “xác” của kinh Mân Côi, ý nghĩa của kinh Mân Côi là chiêm ngắm lại toàn bộ các biến cố của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

1. Phần suy ngắm (những mầu nhiệm cuộc đời Chúa Cứu thế và cuộc đời Đức Mẹ)

Trước kia người ta đọc Thánh vịnh Đức Mẹ là 150 kinh Kính Mừng và suy ngắm 150 mầu nhiệm.

Nhưng rồi 150 mầu nhiệm được rút lại 15 mầu nhiệm cho 15 chục kinh. 15 mầu nhiệm như là bản tóm Phúc âm nhắc nhớ Đức Mẹ đồng công với Chúa Kitô trong việc Cứu chuộc loài người từ biến cố mầu nhiệm Nhập thể tới mầu nhiệm Cứu chuộc. Do đó kinh Mân Côi bắt nguồn từ bản tính Phúc âm và dẫn ta tới Phúc âm.

Phần suy niệm 15 mầu nhiệm chialàm 3 phần vui, thương, mừng là linh hồn kinh Mân Côi. Nếuđọc kinh Mân Côi mà không suy niệm mầu nhiệm, kinh MânCôi sẽ chỉ có xác mà không có hồn. Đức Mẹ Fatima dạy rõ: “Đọc kinh Mân Côi và suy ngắm mầu nhiệm.”

2. Phần ‘đọc kinh’ gồm

a. Kinh Lạy Cha là kinh cầu nguyện chính Chúa Giêsu đã dạy.

b. Kinh Kính Mừng là lời thiên sứ Gabriel và lời Thánh Elizabeth chào chúc Đức Mẹ (Lc 1: 28, 41-42). Kinh Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời do Đức Thánh Piô V thêm vào năm 1569.

c. Kinh Sáng Danh cũng được ngài thêm vào.

d. Lời nguyện Fatima.

e. Kinh Lạy Nữ Vương.


Nguồn gốc kinh Mân Côi tuyệt diệu vì bắt nguồn từ trời cao, chính Đức Mẹ đã phán dạy và các Đức Giáo Hoàng, kể từ Đức Thánh Piô V đã không ngừng khuyến khích và dòng thánh Đaminh đã nhiệt thành truyền bá sâu rộng.

Lời kinh Mân Côi làm cho Mẹ cảm thấy vui mừng, Mẹ cũng cảm thấy những tâm hồn yêu mến Mẹ qua việc đọc kinh Mân Côi; bằng việc đọc với hết tâm tình yêu mến, suy ngắm các mầu nhiệm và thực hành mỗi ngày, kinh Mân Côi trở nên sợi dây liên kết giữa chúng ta và Mẹ Maria. Tiếp đó, sự liên kết này sẽ dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa; chính Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến với Người và cũng chính nhờ Mẹ mà chúng ta sẽ nhận được những ân sủng vô tận của Thiên Chúa. Vì thế, kinh Mân Côi còn mang ý nghĩa là sợi dây liên kết đem chúng ta đến gần với Thiên Chúa hơn.


Xem thêm: