Thành Thực Sùng Kính Đức Trinh Nữ Maria

Tác phẩm của thánh Louis-Maria Grignion de Montfort

Ngoại trừ Thiên Chúa là Đấng mà chúng ta tôn thờ trên hết mọi sự; và trong hàng ngũ các Thánh của Chúa từ Cựu cho đến Tân Ước, chẳng ai sánh bằng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Tín điều Mẹ Thiên Chúa do Công Đồng Êphêsô long trọng tuyên tín đã cụ thể hóa lòng sùng kính dành cho Đức Trinh Nữ Maria một địa vị và tước hiệu xứng đáng với tầm quan trọng của Mẹ.

Chưa dừng lại ở đó, lòng sùng kính cách đặc biệt dành cho Đức Mẹ Maria ngày càng tăng tiến và có rất nhiều vị Thánh cổ võ lòng sùng kính Mẹ cách đặc biệt, có thể kể đến là Thánh Louis de Montfort và tác phẩm ‘Thành Thực Sùng Kính Đức Trinh Nữ Maria’Ducmemaria.com sắp sửa gửi đến quý vị đây. Đây là tác phẩm kinh điển về Thánh Mẫu Học, gợi lên cảm hứng và linh đạo cho rất nhiều vị Thánh sùng kính và tận hiến cho Đức Trinh Nữ Maria.

Chúng ta ghi nhận một Đức Giáo Hoàng là gương mẫu sùng kính và tận hiến cho Đức Trinh Nữ Maria đó là Gioan Phaolo II.

Ducmemaria.com cũng hoàn toàn đồng ý với Thánh Montfort rằng, chúng ta dù cho kính mến Mẹ nhiều bao nhiêu cũng không bao giờ bằng Chúa Giêsu yêu mến Mẹ. Vì vậy hãy mạnh dạn phớt lờ những học giả nửa vời nói rằng sùng kính Mẹ quá mức sẽ ảnh hưởng đến việc yêu mến Thiên Chúa.

Còn rất nhiều điều thú vị khác mà có thể bạn chưa từng được nghe về Mẹ, vậy không làm tốn thêm thời giờ quý giá của bạn, kính mời bạn cùng đọc và chia sẻ tác phẩm quý giá này. (Của tác giả Thánh Louis de Montfort , dịch giả Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh chuyển ngữ, một số tiêu đề do Ducmemaria.com đặt lại, nội dung giữ nguyên).