Seraphim trong thị kiến của ngôn sứ Isaia

Danh từ để nói về cấp bậc thiên thần thượng đẳng Seraphim: số ít là Seraph, số nhiều là Seraphim nghĩa là “vật cháy” hoặc cao thượng. Đôi khi cũng được gọi là “vật yêu thương” vì danh xưng này có thể có nguyên ngữ từ tiếng Do Thái dành để nói về tình yêu.

Seraphim được mô tả đầy đủ trong Kinh Thánh trong sách ngôn sứ Isaia, khi ông được Thiên Chúa kêu gọi ông và ông có thị kiến (x. Is 6:1-7).

Các dạng “thiên vật” này đều có 6 cánh, nhưng chỉ dùng 2 cánh để bay, ít khi dùng các cánh để che mặt và chân.

Cánh dùng để che mặt vì họ ở gần Thiên Chúa, thấy trọn vẹn vinh quang của Ngài, ánh sáng mạnh mẽ khó có thể chịu nổi.

Chân được coi là “không sạch” và không xứng đáng phô bày trước Thánh Nhan Chúa.

Chúng ta không thể biết có bao nhiêu thiên thần, nhưng chắc chắn rất nhiều, vô số.

Vị trí của Seraphim là bay ở phía trên Ngai Thiên Chúa, khác với Cherubim là thiên thần ở bên cạnh hoặc ở xung quanh Ngai Thiên Chúa.

Nhiệm vụ của Seraphim là không ngừng tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa.

Lời chúc tụng của họ là: “Thánh, thánh, thánh, Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh, trời đất đầy vinh quang Ngài”.

Đó là những lời đã được dân Do Thái và các Kitô hữu sử dụng hàng ngàn năm qua để hợp lời với các thiên thần cùng chúc tụng Thiên Chúa.

Trong tiếng Do Thái, dùng điệp từ ba lần là để diễn tả rằng người hoặc vật nào đó rất quan trọng. Do đó, chúc tụng Thiên Chúa là thánh ba lần nghĩa là Thiên Chúa hoàn hảo và chí thánh.

Trong tiếng Do Thái, Seraphim là phẩm cao nhất trong chín phẩm thiên thần – theo phẩm trật đi lên: Cấp ba gồm Thiên Thần, Tổng Lãnh Thiên Thần, Lãnh Thần; cấp hai gồm Quyền Thần, Quản Thần; cấp một gồm Bệ Thần, Dũng Thần, Minh Thần, Luyến Thần (thần sốt mến).

Có thể vì Seraphim rất gần với Thiên Chúa.

Trong nghệ thuật, Seraphim thường được mô tả bằng màu đỏ (vì Seraphim nghĩa là “vật cháy”) và được minh họa cầm gươm lửa có chữ “thánh, thánh, thánh”.

Cũng trong thị kiến đó, khi tiên tri Isaia không dám nhận nhiệm vụ là ngôn sứ vì miệng lưỡi mình bất xứng. Thiên Chúa đã sai một thiên thần Seraphim gắp một cục than hồng từ bàn thờ, bay đến và chạm vào miệng của Isaia để miệng lưỡi ông dược thánh hóa, và ông trở thành người đem lời của Thiên Chúa đến cho Dân Thánh của Người. (Isaia 6:4–6)

Thiên thần Seraphim có sáu cánh

Than này đến từ bàn thờ trên trời, cực mạnh. Lửa thường được dùng để thanh luyện và thanh tẩy, thánh hóa.

Tương truyền rằng, các thiên thần Seraphim lúc nào cũng cháy sáng, và ánh sáng phát ra từ họ sáng đến nỗi không một ai hay thậm chí là các bậc thiên thần khác có thể nhìn trực tiếp được.

Thiên thần Seraphim trong thị kiến của thánh Phanxico Assisi

Ngày 14 tháng 9 năm 1124, theo tự thuật, Thánh Phanxicô thành Assisi nhận lãnh và mang trên mình năm dấu Thánh của Chúa Giêsu. Theo lời thuật của Sư huynh Leo, người có mặt vào thời điểm ấy, “Đột nhiên ông nhìn thấy thiên thần Seraphim có sáu cánh trên cây Thánh Giá.

Thiên thần Seraphim hiện ra với thánh Phanxico
Một Seraph hiện ra với thánh Phanxico và mang đến cho Ngài Năm Dấu Thánh.

Thiên thần ban cho ông năm dấu Thánh của Chúa Giêsu (năm 1224).

Hiện tượng này được giáo hội chấp nhận.

Đức Mẹ Maria còn hơn cả thiên thần Seraphim sốt mến, xem bài Bí Mật Maria

Đức Mẹ Maria .com

Mời bạn xem thêm hình ảnh về thiên thần Seraphim tại ĐÂY

Leave a Reply